Datum/čas

Datum: 22. 3. 2012–

Čas: 00:00–00:00

Místo konání

Testovací den Fedory 17 zaměřený na prostředí Sugar, které se používá na výukových „stodolarových“ noteboocích (OLPC).

Více informací na http://fedoraproject.org/wiki/Test_Day:2012-03-22_Sugar_Desktop