Datum/čas

Datum: 6. 3. 2012–

Čas: 14:00–16:30

Místo konání

Red Hat dojede na Fakultu riadenia a informatiky Žilinské univerzity. Pro studenty je připraveno seznámení se společností Red Hat, jejími technologiemi a tím, jak se zapojit do komunity kolem Fedory. Toto setkání bude zaměřeno také na prezentaci témat bakalářských a diplomových témat, které Red Hat nabízí.

Na akci budou k dispozici instalační média Fedory 16, samolepky a další propagační materiály.