Datum/čas

Datum: 8. 3. 2014–9. 3. 2014

Čas: 09:00–15:00

Místo konání

FMFI UK

Open source víkend sa uskutoční 8. a 9. marca 2014 v pavilóne F na Fakulte matematiky fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave (FMFI UK).

Open source víkend 2014 je druhý ročník odborného podujatia pre všetkých záujemcov o otvorený softvér, otvorený hardvér, otvorené dáta a otvorené štandardy. Akciu organizuje SOIT s podporou vedenia FMFI UK a v spolupráci Študentskou komorou Akademického senátu FMFI UK, neplatí sa žiadne vložné a nie je vopred potrebná ani registrácia.