Datum/čas

Datum: 23. 4. 2015–

Čas: 16:00–18:00

Místo konání

FIT VUT Brno

Ve čtvrtek 23. 4. se bude od 16:00 konat v místnosti E104 na FIT VUT prezentace témat bakalářských a diplomových prací, které budou moci být řešeny ve spolupráci s firmou Red Hat v příštím akademickém roce. Témata budou prezentována přímo zástupci firmy Red Hat a bude možno s nimi témata probrat, domluvit možnost případného doladění zadání, či případně si zadání rovnou rezervovat.

Témata prací zadávaných ve spolupráci s firmou Red Hat mají velmi široký záběr zahrnující nejen operační systémy, ale např. i virtualizaci, různé technologie určené pro vývoj (včetně prostředí pro jazy Java), zajištění
kvality/testování/verifikaci, bezpečnost, informační systémy, grafická uživatelská rozhraní, mobilní aplikace apod.

Seznam vypisovaných prací naleznete také na k tomu určených stránkách Red Hat:

http://thesis-managementsystem.rhcloud.com/topic/list