Do vývoje Fedory a jiných open-source projektů se lze zapojit i během studia. Brněnská pobočka Red Hatu má program pro studenty, kteří chtějí pracovat na open source software v rámci své bakalářské nebo diplomové práce. Red Hat nabízí přes 70 témat z různých okruhů. Nicméně vítána je i vlastní iniciativa studentů, kteří mohou přijít s vlastním tématem z oblasti open source.

Nabídka témat

Aktuální seznam nabízených témat naleznete v novém systému:

Nový systém na správu bakalářských a diplomových prací společnosti Red Hat

Školy

Momentálně probíhá oficiální spolupráce v rámci bakalářských a diplomových prací s těmito školami (témata jsou vypsaná ve školním systému):

 • Fakulta informačních technologií Vysoké učení technické v Brně
 • Fakulta informatiky Masarykovy univerzity v Brně

S těmito školami probíhá spolupráce na neoficiální úrovni (práce nejsou vypsané v systému, ale se školou existuje dohoda a studenti si mohou téma u Red Hatu bez problémů zapsat):

 • Přírodovědecká fakulta (Katedra Informatiky) Palackého university v Olomouci
 • Fakulta riadenia a informatiky Žilinská univerzita
 • Fakulta aplikované informatiky Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
 • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Na následujících školách neexistuje žádná dohoda, ale někteří jejich studenti už na bakalářské či diplomové práci s Red Hatem pracovali:

 • Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze
 • Fakulta elektrotechniky České vysoké učení technické v Praze
 • Fakulta elektrotechniky a informatiky Slovenská technická univerzita v Bratislavě
 • Fakulta elektrotechniky a informatiky Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava
 • Provozně ekonomická fakulta Mendelova univerzita v Brně

Proces přihlášení tématu

Na školách, kde probíhá oficiální spolupráce, si mohou studenti téma vybrat a rezervovat přímo ve školním systému. Poté byste si měli téma co nejdříve rezervovat v systému na správu prací Red Hatu (nutné je vytvoření účtu), aby nedošlo ke kolizi. Téma totiž může být vypsané na několika školách zároveň. Pokud má student vlastní téma, měl by postupovat podle obecného postupu popsaného níže.

Na školách, kde je neoficiální nebo žádná spolupráce s Red Hatem, si musí student domluvit práci sám. Vedení práce probíhá tak, že student dostane v Red Hatu odborného vedoucího práce, s kterým řeší obsahovou stránku práce. Na škole si potom musí najít formálního vedoucího práce, který práci oficiálně povede a bude se studentem řešit formální stránku práce (termíny, typografická úprava, počet stran,...).

Pokud si chce student nahlásit téma, musí si ho nejdříve rezervovat v systému na správu prací a domluvit se s odborným vedoucím v Red Hatu, s kterým dá dohromady návrh zadání. S tím jde posléze za vybraných pracovníkem školy, který toto zadání zhodnotí a na základě toho se rozhodne, jestli téma oficiálně povede. Veškeré následující kroky záleží na individuální dohodě mezi vedoucím z Red Hatu, vedoucím ze školy a studentem.

Máte-li vlastní téma, nebo si nejste jistí, na kterého vedoucího z Red Hatu se obrátit, kontaktujte Jiřího Eischmanna (eischmann@redhat.com).

Podmínky ze strany Red Hatu

 • Výsledná práce (kód, ne text) musí být uvolněna pod GNU GPL nebo jinou licencí kompatibilní s Fedorou.
 • Student by měl projekt zveřejnit na jednom ze serverů hostujících open-source projekty (fedorahosted.org, github.com, code.google.com,...), pokud nepracuje v rámci projektu, který už podobnou infrastrukturu má.
 • Pokud je to možné, měl by být výsledek práce k dispozici v RPM balíčku pro Fedoru.
 • Student by měl pravidelně komunikovat s vedoucím a s dalšími členy komunity, pokud pracuje v rozsáhlejším projektu.

Kontakt

V případě jakýchkoliv dotazů, týkajících se bakalářských a diplomových prací, se můžete obrátit na Mateje Hrušovského, manažera pro spolupráci s vysokými školami (mhrusovs@redhat.com).