Fedora Silverblue se stává více a více populární uvnitř a vně komunity kolem projektu Fedora. Na základě zpětné vazby z této komunity vám přinášíme odpovědi na nějaké zajímavé otázky ohledně Silverblue. Pokud sami víte o nějaké otázku, která se daného tématu týká, ale v článku nebyla zodpovězena, podělte se o ni s námi v komentářích a my se ji rádi pokusíme zodpovědět v budoucím článku - ať už zde na MojeFedora.cz či FedoraMagazine.org.

Co je Silverblue?

Silverblue je oficiální název pro novou generaci desktopového operačního systému, dříve známého jako Atomic Workstation. Celý základní operační systém je v Silverblue dodáván ve formě obrazů, které jsou vytvářeny za použití projektu rpm-ostree. Hlavními přednostmi jsou jeho rychlost, bezpečnost, atomické aktualizace a neměnnost.

Jaký význam má slovo "Silverblue"?

"Team Silverblue" nebo krátce "Silverblue" nemá žádný skrytý význam. Jméno bylo vybráno po zhruba dvouměsíčním procesu, kdy se měnila tvář projektu v minulosti známého jako Atomic Workstation. Během procesu bylo zrevidováno přes 150 slov či slovních kombinací a nakonec byl zvolen právě tento název, protože byla k dispozici volná doména a účty na sociálních sítích. S jistou nadsázkou si jméno můžeme představit jako novou variaci na modrou barvu, která je pevně spjata s projektem Fedora. Dále toto jméno může být použito v různých slovních spojeních jako “Do toho, týme Silverblue!” nebo "Chcete se přidat k týmu a vylepšit Silverblue?".

Co je ostree?

OSTree nebo libostree je projekt, který kombinuje gitu podobný model pro správu (tvorbu či stahování) bootovatelných stromů systémových souborů spolu s vrstvou, která umožňuje jejich nasazení a dále slouží ke správě konfigurace bootloaderu. OSTree je používán projektem rpm-ostree, který kombinuje tradiční RPM balíčky a systémové obrazy a jako celek je používán právě Fedorou Silverblue. Zde slouží k atomickému replikování základního operačního systému a dovoluje uživateli "vrstvit" tradiční RPM balíčky nad tímto základním OS.

Proč používat právě Silverblue?

Protože vám umožňuje se soustředit na vaši práci a ne na operační systém, na kterém právě běžíte. Systém samotný je více odolný proti poškození, jelikož jeho aktualizace jsou atomické. Jediná věc, kterou potřebujete udělat, abyste aktualizovali, je restartovat do nového obrazu. Pokud je něco špatně s aktuálně běžícím obrazem systému, můžete jednoduše restartovat do předchozí verze, pokud je lokálně k dispozici. Pokud by nebyla, můžeme stáhnout a spustit jakýkoliv jiný obraz systému, který byl v minulosti sestaven za použití příkazu ostree.

Další výhodou je možnost jednoduchého přechodu mezi jednotlivými větvemi (v kontextu běžné Fedory se jedná o jednotlivá vydání) operačního systému. Můžete jednoduše vyzkoušet větve, které obsahují například vydání Rawhide nebo updates-testing právě běžícího vydání a následně se jednoduše vrátit k té větvi, která obsahuje poslední stabilní Fedoru.

Také můžete zvážit Silverblue pokud chcete vyzkoušet něco nového a neobvyklého.

Jaké jsou výhody neměnného operačního systému?

Jednou z hlavních výhod je bezpečnost. Základní operační systém je připojen pouze v režimu pro čtení a proto nemůže být upraven například škodlivým softwarem. Jedinou cestou, jak upravit systém Silverblue je za použití nástroje rpm-ostree.

Další výhodou je jeho odolnost vůči poškození. Je víceméně nemožné, aby běžný uživatel dostal systém do takového stavu, kdy nelze spustit nebo správně nefunguje, poté co náhodou nebo neúmyslně dojde ke smazání nějaké systémové knihovny. Zkuste si vybavit vaše vlastní zážitky z minulosti a představte si, zda by vám právě Fedora Silverblue nepomohla.

Jak by měl uživatel postupovat při správě aplikací/balíčků na Silverblue?

Při instalaci aplikací s grafickým uživatelským rozhraním by uživatel měl volit především Flatpak, pokud pro něj daná aplikace dostupná. Uživatelé mohou volit mezi flatpaky z Fedory, které jsou sestaveny v infrastruktuře Fedory (a z jejích balíčků) nebo mohou použít Flathub, který aktuálně obsahuje širší nabídku aplikací.

Jednou z prvních věcí, které si uživatelé všimnou, je, že v systému není k dispozici správce balíčků dnf, které znají z klasických variant Fedory. Hlavním důvodem jeho nepřítomnosti je, že by na Silverblue nefungoval a proto část jeho funkcionality byla nahrazena příkazem rpm-ostree. Uživatelé mohou použít rpm-ostree install název_balíčku k nainstalování tradičních balíčků do operačního systému, ale toto by mělo být použito pouze v případě, že není jiná možnost. Jedním z hlavních důvodů proti použití předchozího příkazu je, že když jsou stahovány z repozitářů nové obrazy operačního systému, musí být vždy lokálně překompilovány tak, aby i tyto nové obrazy obsahovaly software, který je takto vložen nad základní systém případně který byl ze základního systému odstraněn či nahrazen jinou verzí.

Fedora Silverblue obsahuje předinstalovanou sadu aplikací s grafickým uživatelským rozhraním, které jsou součástí obrazu základního operačního systému. Aktuálně pracujeme na jejich převedení do Flatpaku tak, abychom je mohli distribuovat námi preferovanou metodou. Bude to mít velmi příjemný důsledek - základní operační systém se stane menším (lépe spravovatelným a testovatelným) a uživatelé si budou moci základní sadu aplikací jednoduše upravovat dle svých potřeb. Pokud se chcete podívat na postup, jakým jsou aplikace převáděny na flatpaky nebo se případně chcete zapojit - nahlédněte do oficiální dokumentace (aktuálně pouze v angličtině).

Co je Toolbox?

Toolbox je projekt, jehož cílem je zjednodušit práci pro běžné uživatele. Používá k tomu projekt Podman, který dovoluje vytvářet neprivilegované kontejnery. Toolbox umožňuje jednoduše a rychle vytvořit kontejner s klasickou instalací Fedory, který následně může být použit pro vývoj či experimentování odděleně od hlavního operačního systému.

Existuje nějaký detailní plán vydání pro Silverblue?

Oficiálně žádný zatím neexistuje. Aktuálně se soustředíme na chyby či problémy, které objevíme pří našem vlastním testování nebo na základě zpětné vazby z komunity. K plánování používáme instanci projektu Taiga na stránkách Fedory.

Jaký je cyklus vydání Fedory Silverblue?

Aktuálně je stejný jako pro Fedoru Workstation. Nové vydání přichází každých 6 měsíců a je podporováno po dobu 13 měsíců. Do budoucna se plánuje vydávání aktualizací operačního systému jednou za dva týdny (nebo v delším horizontu) místo denních aktualizací jako doposud. Takto budou moct být aktualizace důkladně otestovány oficiálním QA týmem a komunitními dobrovolníky, předtím než jsou odeslány ostatním uživatelům.

Jaká je budoucnost neměnného operačního systému?

Podle našeho názoru bude budoucnost desktopového operačního systému zahrnovat neměnný OS. Je nejbezpečnější pro uživatele a například systémy jako Android, ChromeOS či poslední macOS Catalina jsou na něm již postaveny. Pro Linuxový desktop však ještě existují problémy se softwarem třetích stran, které předpokládají, že mohou modifikovat OS, na který jsou instalovány. Jedním z příkladů jsou například ovladače tiskáren od HP.

Dalším problémem je, jak jsou určité součásti operačního systému distribuovány a instalovány. Například písma spadají právě do této kategorie. Aktuálně jsou ve Fedoře distribuovány jako RPM balíčky. Pokud si tedy budete chtít vyzkoušet nové písmo, musíte jej nainstalovat a poté restartovat do nově vytvořeného obrazu systému, který toto písmo bude obsahovat.

Jaká je budoucnost standardní Fedory Workstation?

Je možné, že v budoucnosti Silverblue nahradí klasickou Fedoru Workstation, ale aktuálně je před námi ještě velmi dlouhá cesta, kterou Silverblue musí ujít, než bude poskytovat podobnou funkcionalitu a uživatelský zážitek jako standardní Workstation. V mezidobí budeme nabízet obě varianty našeho desktopového systému.

Jaký vztah má Atomic Workstation nebo Fedora CoreOS k Silverblue?

Atomic Workstation byl název projektu předtím, než byl přejmenován na Fedora Silverblue.

Fedora CoreOS je jiný projekt, ale podobný Silverblue. Sdílejí spolu některé základní technologie jako rpm-ostree, Toolbox a další. Nicméně CoreOS je více minimalistický systém zaměřený na kontejnery a s automatickými aktualizacemi.