Přípravy na vydání Fedory 17 (Beefy Miracle) vstupují do poslední fáze. K dispozici je vydání "Test Compose 4" (TC4), které by mělo být posledním test compose před vydáním RC a následně finální verzí (vydání plánováno na 22. května). V průběhu následujících 5 dnů (do 15. 5.) by měly být (v ideálním případě) s kladným výsledkem otestovány všechny "testovací případy" ze skupin InstallationBaseDesktopSecurity Lab. Sestavení TC4 můžete stahovat z dl.fedoraproject.org. Další informace v oznámení.