Před vydáním každé nové verze Fedory se uskutečňují Test Days (testovací dny). Během nich lze otestovat funkce a vlastnosti nové verze. Nyní můžete navrhnout test, který chcete organizovat nebo na kterém se chcete podílet. Na testování bývají vyhrazené čtvrtky nebo úseky úterý–čtvrtek. Máte-li zájem organizovat test, jsou pro vás připraveny stručné instrukce, jak postupovat.