Více informací o nabídce stáží v Red Hatu naleznete na nových stránkách Red Hat Internship Programu pro Českou republiku.