V úterý vyšla beta Fedory 23. Její prozatímní vývoj probíhá velice poklidně a dalo by se říct, že se neobjevují příliš závažné chyby, které by způsobily odložení finálního vydání. To ovšem neznamená, že žádné takové chyby neexistují, ale že se mohou schovávat někde, kde je ještě nikdo nehledal. Kompletně otestovat tak velký projekt, jakým je Fedora se třemi svými produkty zabere opravdu spoustu času a hardwaru. A hlavně spousta lidí, kteří Fedoru na tom daném hardwaru spustí, a otestují, jestli všechno funguje.

Testování Fedory má na starost tým FedoraQA. Placených členů je ovšem příliš málo (a hardwaru, který máme k dispozici není moc), a tak velká porce testování leží na bedrech komunity. Tedy lidí, kteří by byli rádi, kdyby Fedora fungovala co nejlépe. Doufám, že mezi takové patříte i vy, čtenáři Fedora.cz. Zapojení se do testování má dozajista i spoustu výhod pro testera samotného. V první řadě se můžete něco naučit a dále zajistit funkčnost systému na svém konkrétním hardwaru (spousta chyb se totiž projevuje pouze na určitém hardwaru). Aktivní testování Fedory si případný žadatel o zaměstnání na pozici testera (v jakékoli softwarové firmě) může zapsat do životopisu, a jeho pracovní výsledky budou dostupné všem. V neposlední řadě přispějete k tomu, že nová Fedora bude ještě lepší než ty předchozí, a že bude lidem přinášet pouze radost. Rozhodl jsem se tedy v tomto článku popsat, jak testování nového vydání probíhá, abyste se mohli zapojit a nemuseli tápat, jak na to.

Co má vlastně Fedora splňovat?

Pokud chceme, aby nová Fedora vyšla v dostatečné kvalitě, musíme nejdříve jasně stanovit co, a jak má fungovat. Toto je definováno tzv. release kritérii. Pro každou fázi – Alfa, Beta a Final – existuje sada požadavků na funkcionalitu, které musí být splněny pro přechod z jedné fáze do druhé – tedy Alfa kritéria jsou de facto vstupní branou do Beta fáze, a tak dále. Zde jsou Beta a Final kritéria.

obr1-qa
Obr. 1: Ukázka kritéria

Průběh vývoje dané fáze je pak následující – nejdříve jsou vydávány TC (test compose), tedy testovací obrazy disků (pro instalování ze sítě, livecd apod.). Při jejich testování se snažíme nalézt chyby (bugy), které porušují některá z kritérií současné či některé z předchozích fází. Tyto nazýváme blocker bugy. TC vychází tak dlouho, dokud nejsou všechny objevené blocker bugy opraveny. Následují RC (release compose), tedy sestavení, která by neměla obsahovat žádné blockery. Pokud je tomu opravdu tak, pak RC prohlášeno za vydání dané fáze. Přesně toto se stalo nyní. Beta RC1 neobsahovala žádné chyby, které by porušovaly Alfa nebo Beta kritéria, a tak byla prohlášena za vydanou beta verzi.

A jak se to tedy testuje?

Co je k testování potřeba?

V první řadě potřebujete nějaký stroj, na kterém budete testovat. Můžete použít buď přímo nějaký počítač (ať už stolní nebo notebook) nebo můžete použít virtualizaci. Pro virtualizaci lze použít například virt-manager, ale můžete použít i jakoukoli jinou technologii. Je potřeba si ovšem dát pozor, jestli daný test není potřeba zkoušet přímo na hardwaru (bývá uvedeno u testu). Pokud si nejste opravdu jisti s tím co děláte, doporučuji nepoužívat stroj, na kterém máte svá data. Uvědomte si, že testujete nehotový software, kde lze očekávat chyby.

Je též vhodné mít účet v bugzille. Fedora ji používá jako primární místo pro hlášení chyb a správu blokujících bugů. Existuje ovšem spousta dalších míst, kam hlásit chyby. Např. bugzilla.gnome.org je místo, kam je dobré hlásit bugy týkající se přímo GNOME.

Účet ve FAS je dobrovolný. Je ovšem dobré, jej při hlášení bugů používat. Nejenže pak můžete lépe vyhledat vaše změny v historii, ale můžete také dostat odznak! Tím se pak můžete chlubit svým kamarádům a kolegům.

V neposlední řadě je potřebná znalost angličtiny. Ať už bugzilla či wiki stránky jsou totiž v anglickém jazyce.

Co mám testovat?

Vždy, když vyjde nové TC nebo RC, je na wiki stránkách Fedory vytvořena sada matic, které obsahují pokyny k testování (tzv. test casy) a prostor pro zapsání výsledků. Matic je tedy několik a jsou rozděleny podle toho, co se snaží otestovat. Máme matici pro instalátor, která obsahuje test casy týkající se instalace na všechny možné způsoby, která je nejrozsáhlejší. Na Anacondu (instalátor Fedory) jsou kladeny vysoké nároky. Případné selhání při instalaci může vést k nefunkčnímu výslednému systému či hůř ke ztrátě uživatelských dat. Také je to první věc, se kterou se nový uživatel setká. Testuje se vše, od toho jestli instalační médium nabootuje do instalátoru, přes všechna možná nastavení disků a zdrojů pro instalaci, až po takové drobnosti jako je vytvoření uživatelského účtu během instalace. V matici pro instalátor též naleznete postup k otestování dual bootu, upgradu z předchozích verzí, nebo hlášení chyb přímo z instalátoru.

obr2-qa 
Obr. 2: Ukázka vyplněné tabulky

Dále existuje matice základní funkcionality systému. Ta obsahuje základní testy společné pro všechny produkty a platformy. Zde se snažíme zjistit, jestli nainstalovaný systém správně bootuje, ukládá logy, jestli funguje správa služeb a podobná základní funkcionalita.

Maticí, která je velice zajímavá pro koncové uživatele je matice jednotlivých desktopových prostředí. V té jsou uvedeny testy funkcionality GNOME (produkt Workstation), KDE, MATE, Xfce a dalších. Test casy jsou zde často velice obecné (např. testování celého menu) a snaží se obsáhnout vše. Bohužel, i když je desktop velice důležitý pro uživatele, bývá kvůli nedostatku času otestován pouze povrchně a tudíž důkladné otestování závisí na komunitě, tedy na vás, budoucích i nynějších nadšených testerech.

Pro nadšence do cloudu a serverových technologií mám jednu dobrou zprávu. I pro tyto oblasti jsou matice. Fedora se totiž nedávno rozdělila na několik produktů. Workstation, Server a Cloud. Existuje tedy zvlášť matice pro server a matice pro cloud.

Jednotlivé matice též obsahují sloupeček, ve kterém je uvedeno, pro kterou fázi je daný test case důležitý (od které fáze nefunkčnost testované vlastnosti bude blokovat vydání). Před vydáním alfy stačí, aby byly otestované pouze test casy pro fázi alfa. Podobně v betě. V závěrečné fázi (ve které jsme nyní) už musí být otestováno vše. Jedinou vyjímku tvoří test casy, které mají uvedeno, že jsou optional (nepovinné). Ty je sice dobré otestovat také, ale nejsou pro vydání tak zásadní.

Jak tedy testování probíhá?

Když už víte, kde máte hledat jednotlivé test casy, vyberte si takový, který vás zajímá a otevřete si jej. Jednotlivé test casy obsahují následující informace:

 • Popis (Description) – Zde naleznete informaci o tom, co tento test case konkrétně testuje. Např. jestli se lze přihlásit a odhlásit z desktopu.
 • Příprava (Setup) – Tato sekce se neobjevuje ve všech test casech. Popisuje přípravu systému před testováním – např. pokud chcete otestovat instalaci na více disků, musíte si nachystat stroj (případně virtuální mašinu) s více disky. Mnohdy ovšem je příprava složitější (např. u některých serverových testů), obsahuje několik kroků a mnohdy zabere i více času, než samotné testování.
 • Postup (How to test) – V této sekci je uveden návod k testování. V jednotlivých krocích se dozvíte, co přesně máte udělat. Příklad:
  • Proveďte čerstvou instalaci.
  • Nabootujte.
  • Zkuste se přihlásit jako uživatel.
 • Očekávané výsledky (Expected Results) – Nakonec je popsáno, co se má dít v průběhu testování. Někdy nemusí být výsledky jednotlivých kroků na první pohled zřejmé, a tato sekce vám pomůže se rozhodnout, jestli jste test case provedli úspěšně. Příklad:
  • Systém nabootuje do přihlašovací obrazovky.
  • Je možné se přihlásit jako uživatel.

A to je vše. Při samotném testování si tedy vyberete test case, který chcete otestovat (či jen danou vlastnost vyzkoušet), nachystáte si prostředí podle popsané přípravy a pak už jen krok za krokem provádíte jednotlivé body postupu a kontrolujete, jestli se děje to, co je uvedeno v očekávaných výsledcích.

Nakonec je potřeba zapsat výsledek. Matice jsou většinou rozděleny do podsekcí, aby testeři nemuseli upravovat celou wiki stránku, a hledat, kde je tabulka s test casem, který právě otestovali. Stačí pouze upravit konkrétní tabulku v sekci, kde se nalézá test case, kterým jste právě prošli (edit v pravo u názvu sekce). V tabulce poté najdete řádek, na kterém je uvedený váš test case a výsledek zapíšete do správného sloupce. Sloupce většinou značí, jaký boot systém jste použili, jakou máte architekturu, jaký produkt jste použili, a podobně.

Formát, v jakém se výsledky uvádějí včetně popisu, kdy tento výsledek použít, naleznete na obrázku č. 3. Pokud vše fungovalo, jak má (myslí se tím přímo ta testovaná vlastnost), je výsledek pass. Pokud jste narazili na něco, co sice úplně nebrání provedení testu, ale objevili se jiné problémy, použijte warn. A pokud jste narazili na chybu, tak ji ideálně nahlašte a pak použijte výsledek fail a uveďte číslo bugu.

obr3-qa 
Obr. 3: Zápis výsledků

Závěr

To co jsem v tomto článku popsal je z pohledu FedoraQA nejdůležitější a časově nejnáročnější část práce, která musí být provedena, aby jsme mohli systém vydat. Není to ovšem z testování všechno. Je též nutné testovat updaty, protože ne vždy pouze opravují staré chyby, ale často přináší i nové. Je potřeba hlásit chyby, které se dostaly už do systému a nikdo si jich prozatím nevšiml. Je též potřeba řešit již staré chyby, kterým se vývojáři dostatečně nevěnují.

Práce je tedy hodně a lidí (a hardwaru) málo. Pokud se chcte zapojit určitě se stavte na našem irc kanálu (#fedora-qa na freenode), případně se přihlašte do mailing listu zde.