Máirín Duffy (Mo), vedoucí Design teamu Fedory, ve svém blogu shrnuje rozsáhlou diskusi z devel konference Fedory, která se zabývala tím, jak z uživatelského hlediska vylepšit start/boot systému. Základním problémem, který Máirín později rozdělila na řadu konkrétních podúkolů, je to, že boot Fedory 18 je nesourodý a neuhlazený. Měl by být lépe vyladěný. Nedostatků je řada:

Od skutečnosti, že GRUB používá téma vzhledu založené na grafickém motivu předchozí verze Fedory přes to, že při změně videorežimů obrazovka rušivě bliká až po zbytečné a matoucí chybové hlášení o konfiguračním souboru GRUBu, které uživatel nestihne ani přečíst - nehledě na to, že není důležité. Seznam prohřešků proti uživatelské přívětivosti je ještě mnohem delší. Máirín jednotlivé body rozdělila podle důležitosti a opravitelnosti a dále rozebrala a shrnula i řešení, která byla v konferenci navržena.

Více v zápisku Improving the Fedora boot experience. Původní diskuse v konferenci.