V nové Fedoře se aktualizace dočkalo i MongoDB. Tato populární NoSQL databáze se v aktuálním vydání nachází ve verzi 2.6.9.

A přináší několik novinek:

 • nový autorizační model umožňující definovat uživatelská oprávnění pro jednotlivé kolekce
 • globální správa uživatelů (uživatelská oprávnění jsou uložena v databázi 'admin')
 • vylepšení funkcí insert a update, které zvyšují konzistenci modifikovaných dat ('$_id' je nyní vždy prvním prvkem dokumentu)
 • 2sphere indexy verze 2
 • automatický rebuild indexu po jeho přerušeném vytváření
 • podpora formátu YAML pro konfiguraci
 • usePowerOf2Sizes je nová výchozí alokační strategie pro nové kolekce
 • odstranění limitu 20000 spojení pro mongod a mongos
 • nové metody rs.printReplicationInfo() a rs.printSlaveReplicationInfo() pro získání informací o statusu replikace
 • podpora autentizace x.509, vylepšení podpory SSL
 • vylepšení agregační pipeline (možnost vrátit výsledek jakékoli velikosti – vrácení kurzoru nebo zápis do kolekce; nové fáze '$out' a '$redact')
 • textové vyhledávání je povolené ve výchozí konfiguraci
 • driver C++ byl vyčleněn do samostatného projektu mongo-cxx-driver [https://github.com/mongodb/mongo-cxx-driver]
 • a další

Kompletní seznam novinek je možné najít na http://docs.mongodb.org/manual/release-notes/2.6/.

Několik novinek se týká i samotných balíčků (výchozího nastavení) poskytovaných ve Fedoře:

 • přejmenování konfiguračních souborů – /etc/mongodb.conf na /etc/mongod.conf a /etc/mongodb-shard.conf na /etc/mongos.conf
 • přejmenování souborů s logy – mongodb.log na mongod.log a mongodb-shard.log na mongos.log
 • unixový soket přesunut do /var/run/mongodb
 • nová služba systemd (oproti Fedoře 21) – mongos.service
 • nový balíček pro driver C++: mongo-cxx-driver
 • nový balíček mongodb-test, který obsahuje testy pro MongoDB

Databázi MongoDB můžete jednoduše nainstalovat pomocí

dnf install mongodb mongodb-server

a spustit příkazem

systemctl start mongod.service

Při upgradu z verze 2.4 na verzi 2.6 postupujte podle kroků uvedených zde na http://docs.mongodb.org/manual/release-notes/2.6-upgrade/.