Vývojový cyklus Fedory 18 "Spherical Cow" je ve fázi beta a do Vánoc by měla vyjít finální verze. Již teď je však možné uvažovat o tom, jak se bude jmenovat Fedora 19. Robyn Bergeron, Fedora Project Leader, vyhlásila začátek období, v jehož průběhu lze navrhovat přízviska pro další vydání distribuce. Návrhy budou přijímány až do 16. října. Pak projdou schvalovacím kolečkem orgánu Fedora Board a nakonec je ještě posoudí právníci. Hlasovat se začne 2. listopadu a název Fedory 19 bude oznámen 9. listopadu.

Navržené názvy musí samozřejmě splňovat jednoduché podmínky:

  • název musí navazovat na předchozí (tj. Spherical Cow), konkrétně musí být možné jej dosadit do věty "Spherical Cow is a...";
  • vazba mezi názvy musí být nová, tj. nepoužitá při obhajování již existujících názvů;
  • nemělo by se jednat o obchodní známky a žijící známé osobnosti.