Jméno pro Fedoru 18 a konotativní analýza; Ochranná známka Fedory a její použití; Projekt Boxes a využití loga Fedory.

Jméno pro Fedoru 18 a konotativní analýza

Jak jistě většina čtenářů portálu Fedora.cz ví, v současné době probíhá výběr jména vydání Fedory 18. Komunita nejdříve na speciálně vytvořené wiki stránce pro každé vydání navrhne (obvykle) celkem rozsáhlý seznam jmen. Pro jejich návrh platí několik pravidel. Jedno z nich říká, že musí existovat propojení mezi názvem předchozího vydání a navrhovaného vydání. Zároveň se nesmí jednat o název žádného existujícího projektu/programu z oblasti IT kvůli možným známkoprávním sporům. Ze stejného důvodu také není možné navrhovat žijící osoby (mohlo by dojít k urážce na cti, i když autor textu by se nebránil svému vlastnímu vydání a to nejlépe ještě za jeho života). Poté se seznam jmen dostává na stůl Fedora Boardu, ten provede kontrolu, jestli splňují výše uvedená pravidla a předá ho právníkům Fedory na konečné schválení. Finální jméno pak vybere komunita v rámci hlasování. To bude spuštěno v nejbližší době (došlo k drobnému zdržení mezi Boardem a Legal oddělením).

Stejný proces proběhl i při pojmenování Fedory 17 - Beefy Miracle. Bohužel až po odhlasování jména se ozval jeden ze členů komunity a upozornil Board, že Beefy Miracle může na některé skupiny uživatelů působit urážlivě. Pro další vydání tedy navrhl provádět takzvanou konotativní analýzu. Zkráceně zkontrolovat význam jména v různých částech světa, kulturách, z pohledu náboženství, pocitů atd. Jedním z možných řešení byla i možnost úplně zrušit názvy vydání. Nakonec však Fedora Board rozhodl, že součástí procesu volby jména pro Fedoru 19 bude i vstup od komunity k navrženým jménům a bude probíhat zároveň s posouzením od týmu právníků. Board samotný také nemá znalosti na provedení analýzy (nikdo z Boardu není promovaný sociolog či znalec náboženství) a věří, že od komunity může získat podnětnou zpětnou vazbu. Nechceme nikoho vědomě urazit, zároveň nechceme výrazným způsobem omezit zábavnou stránku výběru jména.

Ochranná známka Fedory a její použití

Během března nadále pokračovala diskuze o pravidlech použití ochranné známky Fedory. Její využití bohužel nemůže být volné, jak by si komunita přála, a to kvůli její právní ochraně. Zákony stanovují přísná pravidla a jako komunita se samozřejmě snažíme zabránit zneužití naší ochranné známky. Nová pravidla by například měla umožnit produkci reklamních předmětů i pro třetí osoby.

Boxes a Fedora

K ochranným známkám se vztahuje i jedno rozhodnutí Fedora Boardu. Projekt Boxes požádal o udělení práva využívat loga Fedory v jejich aplikaci pro správu vzdálených ploch a virtualizovaných strojů. Jedná se o aplikaci určenou do prostředí GNOME 3, která cílí na skupinu méně pokročilých uživatelů. Těm mají loga virtualizovaných operačních systémů pomoci v orientaci. Fedora Board schválil tohle využití ochranná známky v upstreamu pod podmínkou, že dojde ke schválení i ostatních použitých log jejich projekty.

(autor Jaroslav Řezník je členem Fedora Advisory Board)