Fedora a PowerPC architektura k sobě patří velmi dlouho, její podpora se objevila ve Fedora Core 4 v roce 2005. Dříve pouze jako sekundární architektura, od října roku 2016 už i jako primární. V současné době jsou primární architektury x86, x86_64, ARM a PowerPC. Mezi sekundární architektury patří například ARM AArch64, MIPS, RISC-V nebo s390x. Aby byl balík součástí Fedory, musí být přeložitelný a musí běžet na PowerPC. Mít přístup k PowerPC stroji však není vzhledem k jejich rozšíření úplně běžné, jednou z možností tak zůstává využití virtualizace.

Informace o OpenPOWER Hub projektu

IBM ve spolupráci s nadací OpenPOWER otevřela na Fakultě informačních studií VUT v Brně tzv. OpenPOWER Hub. Jedná se o uzel serverů běžících na PowerPC architektuře. Tyto uzly jsou na světě celkem čtyři - v USA, Brazílii, v Číně a nyní v Brně. O hladký běh Hubu se starají administrátoři z Brněnské pobočky Red Hatu.

Jedná se o čtyři servery s architekturou POWER8:
2x dual socket P8 S822L - využito pro účely virtualizace
1x dual socket P8 S822L little-endian - bare-metal pro výzkumné účely
1x single socket P8 S812L big-endian - bare-metal pro výzkumné účely

Servery P8 S822L jsou ve specifikaci 8247-22L, která zahrnuje v každém uzlu dva sockety osazené desetijádrovými procesory na taktovací frekvenci 3.42 GHz, kde každé jádro má 8 vláken. Celkem je tak k dispozici 160 vláken v každém uzlu a servery tak nabízejí podstatně větší výkon pro paralelní zpracování náročných úloh než servery na klasické x86 architektuře. Podrobná specifikace P8 S8822L dostupná v odkazech níže.

Servery pro vytváření virtuálních strojů

První dva servery mají sloužit pro vytváření virtuálních strojů pro kohokoli, kdo vyvíjí pro open-source komunitu. Jsou určeny především pro účely testování a vývoje. Na virtuální stroj má uživatel přístup pomocí SSH. Stroje jsou dostupné přes IPv4 i IPv6. Počet IPv4 adres je však omezený, proto jsou upřednostněny virtuální stroje s IPv6 adresou, na které je možné se připojit přes port-forwarding proxy přístupné pomocí IPv4.

Bare-metal servery

Další dva jsou bare-metal přístroje, které jsou rozhodně vhodné i pro případný performance testing. Tyto však mohou momentálně využít pouze studenti a pracovníci fakulty pro akademické a výzkumné projekty. Pro využití serverů vývojáři z řad neakademického prostředí by bylo nutné se osobně domluvit, zda je daný projekt vhodný a dále postupovat individuálně.

OS na OpenPOWER serverech

Na všech serverech momentálně běží Fedora 24, v nejbližší době bychom však chtěli, aby na serverech určených k virtualizaci fungoval RHEV. Možnost zřidit zde testovací nebo vývojový stroj již využilo více jak 30 zájemců, příčmež OS není omezen pouze na Fedoru, jsou zde i stroje, na kterých je OpenSUSE, Debian či Ubuntu. Na vyžádání virtuálního stroje stačí vyplnit následující formulář:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgtsp-rname-R_nG6lxTWP_tNluY0NYTQAD1qVKzH3tXeJyA/viewform

Kontakt

Pro jakékoli dotazy ohledně OpenPOWER Hubu se neváhejte obrátit na mruprich@redhat.com.

Odkazy:

Fedora Core archiv:
https://dl.fedoraproject.org/pub/archive/fedora/linux/core/4/

Architektury ve Fedoře:
https://fedoraproject.org/wiki/Architectures

Článek o otevření OpenPower Hubu na IBM:
https://www-03.ibm.com/press/cz/cs/pressrelease/47392.wss

Stručný popis Hubu ze strany Red Hatu:
http://fit-rhlab.rhcloud.com/powerlinux-openpower-development-hosting/

PDF s popisem POWER8 architektury:
goo.gl/R5RCBN

Podrobná specifikace P8 8822L:
http://www-03.ibm.com/systems/power/hardware/s812l-s822l/