Fedora 26 byla forknuta - gnome 3.24, paralelní debuginofo, golang 1.8, runby 2.4, Haskell compiler 8, statické debuginfo, Boost 1.63, GCC 7, OpenSSL 1.1, DNF 2.0, Anaconda s podporou LVM raidu, LXQt spin, systémové nastavení kryptografie pro javu, návrat blivet-gui rozhraní pro rozdělování disku v anacondě (podobné F14/rhel6 a starším), PHP 7.1 a spousta dalších novinek, občas dokončených, občas ne. Jak to nakonec dopadne ještě musíme chvilku počkat, ale na aktuální dění ve vydané Fedorce můžeme kouknout hned.

https://fedoraproject.org/wiki/Releases/26/ChangeSet

Nešťastným následkem pro již vydané fedorky je, že mnoho balíčků nepřibylo, a tak vzpomenu i některé starší.

Knihovny

aplikace

terminál

Starší programy

List přání

Koprovka

Paběrky

jchart2d

https://admin.fedoraproject.org/pkgdb/package/rpms/jchart2d/
https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=1423772

Knihovna pro práci s grafy v javě. Na místě je otázka, proč další knihovna v tomto oboru - odpovědí je graf v reálném čase. Api knihovny je prakticky jediná Swing komponenta, která naslouchá datům a následně je přidává a aktualizuje.

dnf install jchart2d

blogilo

https://admin.fedoraproject.org/pkgdb/package/rpms/blogilo/
https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=1415813

sudo dnf install bloglio

Jeden z mnoha blogovacích klientů, tentokrát pro rodinu programů z KDE.
Podporuje Blogger1.0, MetaWeblog, MovableType, WordPress a Google GData (požité např na Blogspot.com blogs) API.

yank

https://admin.fedoraproject.org/pkgdb/package/rpms/yank/
https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=1422714

dnf install yank

Geniální udělátko pokud provádíte drtivou většinu práce z terminálu z klávesnice. Jednoduše přesměruje výstup programu (přes pipe(rouru, |)) do schránky a před samotným zkopírováním vám nabídne výběr části.
Pak jen hurá vesele klikat prostředním tlačítkem myši.

 $ echo "hello world" | yank-cli
 $ hello world
(vybrat šipkami hello nebo world)
(zkusit vložit)
 $ world
 $ bash: world: command not found

xsel

https://admin.fedoraproject.org/pkgdb/package/rpms/xsel/

Podobným, starším (od fedorky 10), ale nepříliš známým nástrojem (jakkoliv geniálním ve své jednoduchosti) je xsel. Terminálová utilitka čtecí standardní vstup a ukládající jej přes pipe(rourou, |) do schránky.

dnf install xsel
 $ echo hello world | xsel
(kolečko myši/terminálové vložit/či cokoliv "pastovacího")
 $ hello world
bash: hello: command not found

myman

https://admin.fedoraproject.org/pkgdb/package/rpms/myman/
https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=1402445

Veselá adaptace starého pacmana do terminálového okna, která umožňuje několik "asci skinů". Aplikace po review začala nějak umírat, a proto je třeba (zatím) instalovat manuálně - https://apps.fedoraproject.org/packages/myman/builds/. Nicméně, jak je vidět, aktualizace již je na cestě.
Například pro fedorku 25:

sudo dnf install https://kojipkgs.fedoraproject.org//packages/myman/0.7.0/1.fc25/x86_64/myman-0.7.0-1.fc25.x86_64.rpm https://kojipkgs.fedoraproject.org//packages/myman/0.7.0/1.fc25/x86_64/myman-data-0.7.0-1.fc25.x86_64.rpm

Hra se dobře hraje i v malém terminálu. Pak celá správně scrolluje, jen občas některý nepřítel zmizí mimo viditelnou plochu

ntetris

U terminálových-grafických her ještě zůstaneme.

https://admin.fedoraproject.org/pkgdb/package/rpms/ntetris/
https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=1421183

Terminálový tetris - na rozdíl od myman, tento balíček review neprošel, a musí být přejmenován. Na vyzkoušení tedy bohužel rychlý rebuild:

rpmbuild --rebuild  https://github.com/sparkoo/NTetris/releases/download/1.0/ntetris-1.0-1.fc25.src.rpm
sudo dnf install ~/rpmbuild/RPMS/x86_64/ntetris-1.0-1.fc24.x86_64.rpm
ntetris

V tomto případě se hra se dobře hraje i ve velkém terminálu. Herní okno prostě zůstane malinké.

Protože za poslední měsíc mnoho opravdu nepřibylo, následuje drobná reklama na čtyři náhodně vybrané balíčky z PKGDB

julia

https://admin.fedoraproject.org/pkgdb/package/rpms/julia/
https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=1040517

Programovací jazyk netřeba představovat - http://julialang.org/ - ve Fedorce ji máme od F19. A knihovny v tomto jazyce do Fedory pořád přibývají.

Coin3

https://admin.fedoraproject.org/pkgdb/package/rpms/Coin3/
https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=665733

Coin3D je knihovna pro práci s 3D modely plně kompatibilní s Open Inventor 2.1. Pokud kouknete na http://www.openinventor.com/ budete překvapeni co vše lze s Coin3D dělat.

tetgen

https://admin.fedoraproject.org/pkgdb/package/rpms/tetgen/
https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=483663

Mocný program pro generování tetrahedralních sítí. Jednoduše řečeno optimalizuje polygonovou síť. Program je pouze terminálová aplikace, do které dáte svůj model a ona vám jej (po nastudování desítek přepínačů) přegenruje.


->

plink

https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=841266

Ač bylo review plinku dokončeno, nějak se stalo že jej nikdo nikdy nepřidal do repozitářů. Proto o plinku více v listu přání.

list přání

Opět pár zapomenutých review, které by bylo dobré oživit...

drawpile

https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=1058587

Znáte (dle mě neprávem glorifikovaný) googledocs? Tedy dokument, do kterého může psát více lidí zároveň? Drawpile je to stejné, ale s obrázkem! Více lidí zároveň kreslí do jednoho plátna. Za náhled poslouží rychlé drawpile na youtube, konkrétně (opravdu si povšimněte, že na obrázku přibývají linie na dvou místech současně)

Nevýhodou celého projektu je nedostatek hardwaru, a tudíž nutnost běžet vlastní server. Mít to celé zabalené práci zajisté usnadní.

wbar

https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=1275391

Další z mnoha widgetů pro rychlé spouštění. Pro případného zájemce, projekt je přepisován scela od počátku na githubu.

Vzhledem připomíná ten macovský,ale méně nakudrlinkovatěný. Uživatele fluxboxu či openboxu by zajisté potěšil.

plink

https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=841266

Sada mocných nástrojů pro analýzu genomu. Člověk se občas podiví kdo všechno Fedoru používá - vždyť malinkým písmem psaná dokumentace má téměř 300 stran (bez obrázků). Sada obsahuje dokonce jazyk (i s překladačem) pro manipulaci s daty genomu.
Více potom na
wiki,
domovské stránce plinku v1 a
domovské stránce plinku v2

Koprovka

UniversalCodeGrep

https://copr.fedorainfracloud.org/coprs/grvs/UniversalCodeGrep/

Mocný nástroj alá grep speciálně navržený pro průzkum zdrojových kódů. Bohužel (ale vzhledem k optimalizaci je to zřejmé) program nespolupracuje s pipe(rourou, |). Obecně grepovacích funkcí má méně než grep, ale umí více práce nad soubory jako takovými.

sudo dnf copr enable grvs/UniversalCodeGrep
sudo dnf install universalcodegrep
ucg void   ~/git/jenkins-scm-koji-plugin/src/main/java/org/fakekoji/xmlrpc/server/core/

Poběrek


MIA - Missing-in-action: Snad do příště něco vypadne....Za tip do libovolné sekce budu vděčen!