Tým Community Architecture vypsal další ročník soutěže pro studenty, kteří přispívají do Fedory. Vybraný student bude dostávat stipendium 2000 dolarů ročně po dobu čtyř let. Tyto peníze mu mají pomoct s pokrytím nákladů za studium.

Soutěž je určená pro studenty, kteří končí střední školu, nebo ji v posledních dvou letech dokončili. Podmínkou je, aby byli zapsáni jako studenti vysoké školy v zimní semestru 2012.

Výběrovými kritérii jsou:
- kvalita příspěvků do Fedory a jiných open source projektů
- konzultace s dodanými odkazy
- množství času, po který student do Fedory přispíval
- kvalita materiálů nutných pro přihlášení

Pokud podmínky splňujete, zkuste se do výběrového kola přihlásit. Uzávěrka přihlášek je 24.2.2012. Více informací naleznete na wiki stránce.