Tag

zdrojový kód

Integrovaná vývojová prostředí ve Fedoře: vykreslování grafů s využitím knihoven Numpy a matplotlib (dokončení)

V poslední části článku o interaktivním i programovém použití knihoven Numpy a matplotlib si ukážeme způsob tvorby grafů s konturami („vrstevnicemi“), dále pak trojrozměrné grafy funkcí typu z=f(x,y) a na závěr si řekneme, jak se vytváří trojrozměrné grafy s funkcemi typu [x,y,z]=f(t).

Integrovaná vývojová prostředí ve Fedoře: vykreslování grafů s využitím knihoven Numpy a matplotlib (2.část)

Úvodník Na předchozí článek, v němž jsme se seznámili se základními typy grafů dostupných v knihovně Matplotlib, dnes navážeme. Ukážeme si totiž způsob vykreslení sloupcových grafů, oblíbených koláčových grafů, práci s histogramy i některé pokročilejší techniky použité při změnách stylů vykreslování.

Integrovaná vývojová prostředí ve Fedoře: PyDev (2.část)

Ve druhém článku o vývojovém prostředí PyDev se seznámíme s některými pokročilejšími technikami, které lze v tomto propracovaném IDE použít. Ukážeme si například nástroje sloužící k refaktoringu zdrojových kódů a taktéž si popíšeme propojení PyDev s nástroji určenými pro práci s jednotkovými testy (spouštění, automatické… Pokračovat ve čtení →

Integrovaná vývojová prostředí ve Fedoře: PyDev

Úvodník V dnešním článku se seznámíme s některými vlastnostmi integrovaného vývojového prostředí PyDev, které je určeno pro vývoj a ladění aplikací programovaných v Pythonu. PyDev je postaveno nad Eclipse, takže kromě samotného modulu pro podporu jazyka Python mohou programátoři používat i další pluginy… Pokračovat ve čtení →

Programovací jazyky a knihovny určené pro výuku základů počítačové grafiky: transformace rastrových obrázků

Ve čtrnácté části seriálu o programovacích jazycích i o knihovnách a frameworcích vhodných pro výuku programování popř. pro výuku základů počítačové grafiky, si popíšeme, jak je v knihovně Pygame možné provádět lineární transformace rastrových obrázků, tj. jak lze obrázky převracet, zvětšovat, zmenšovat… Pokračovat ve čtení →

Programovací jazyky a knihovny určené pro výuku základů počítačové grafiky: detekce kolize spritů

V dnešní části seriálu o programovacích jazycích i o knihovnách a frameworcích vhodných pro výuku programování popř. pro výuku základů počítačové grafiky, si ukážeme, jakým způsobem se v knihovně Pygame může detekovat kolize dvou či více spritů. To je velmi… Pokračovat ve čtení →

Programovací jazyky a knihovny určené pro výuku základů počítačové grafiky: sprity v knihovně Pygame

Prakticky žádná hra odehrávající se v 2D prostoru se neobejde bez použití mnoha objektů, které se pohybují v herním světě. Tyto objekty spolu mohou kolidovat (narážet do sebe atd.), popř. mohou nastat kolize mezi pohyblivým objektem a nepohyblivým pozadím herní… Pokračovat ve čtení →

Programovací jazyky a knihovny určené pro výuku základů počítačové grafiky: práce s bitmapami a TrueType fonty

V dnešní části seriálu, v němž se věnujeme programovacím jazykům a taktéž knihovnám, které mohou být použity pro výuku programování i základů počítačové grafiky, se seznámíme s některými dalšími možnostmi, které lze využít při kopírování a vykreslování rastrových obrázků. S… Pokračovat ve čtení →

This site is not affiliated with or endorsed by the Fedora Project.
Kontakt: redakce@mojefedora.cz | Pište pro mojefedora.cz
Některé materiály na těchto stránkách pocházejí z webu fedoramagazine.org
Přihlásit se