Tento týden, tedy od 1. června do 7. června (včetně půlnoci UTC), probíhají volby do orgánů Fedory - Fedora Boardu, FESCo a FAmSCo. Z prvních dvou jmenovaných můžete číst pravidelné zápisky, a tak jen ve stručnosti: Board je skupina, která se zabývá politickými otázkami jako např. udělování práva na použítí ochranné známky Fedory, vytváření pravidel pro přispěvatele (především z právního hlediska) a hasí případné problémy v komunitě. Do Boardu se volí tři zástupci, další dva jsou pro tohle volební období dosazeni Fedora Project Leaderem. FESCo rozhoduje o technických aspektech Fedory - schvaluje nové vlastnosti a řeší spíše technické konfikty. Volí se celkem pět členů. FAmSCo se tentokrát obměňuje celé s cílem umožnit přístup novým lidem a změnit způsob voleb na doplňovací. Voleni mohou být pouze ambasadoři - tedy přispěvatelé, kteří se zabývají propagací Fedory. FAmSCo rozhoduje právě o rozpočtu na propagaci, release party atd.

Do Fedora Boardu je oprávněn volit každý přispěvatel Fedory s účtem ve FAS a podepsaným ujednáním o přispívání do projektu. Do FESCo už naopak musí být volič členem i některé z dalších skupin (např. balíčkovací). Nově je to taky postačující podmínka pro volby do čela ambasadorů, není již potřeba být jedním z nich.

Do dvou z výše zmíněných orgánů kandidují i naši kolegové z brněnské pobočky Red Hatu. Jiří Eischmann, kterého určitě znáte z tohoto portálu, usiluje o křeslo jak jinak než ve FAmSCo a Tomáš Mráz obhajuje své inženýrské křeslo ve FESCo. Jste-li oprávnění voliči, nabojte se dát váš hlas - i ten může rozhodnout o budoucím směřování Fedory. Na volební wiki stránce najdete kompletní informace o kandidátech, můžete si přečíst jejich názory a zhodnotit odpovědi kandidátů z tzv. Town Halls. Volit můžete na adrese https://admin.fedoraproject.org/voting.