Ve Fedoře 16 byl změněn výchozí program pro synchronizaci systémového času z internetu (NTP klient). Místo obvykle používaného démona ntpd z balíčku ntp se nyní implicitně instaluje balíček chrony a v případě, že je zapnutá synchronizace hodin přes NTP, spouští se démon chronyd. Samozřejmě balíček ntp zůstává nadále podporovaný a program pro nastavení systémového času a NTP (system-config-date) podporuje oba balíčky.

Hlavním důvodem pro tuto změnu je lepší chování na systémech, které nejsou nepřetržitě v provozu nebo mají jen občasné připojení k internetu, tj. typicky desktopy a notebooky. Démon ntpd byl navržený spíše pro serverové prostředí, pro optimální výsledky vyžaduje nepřetržitý provoz s neustálým připojením.

Chrony používá jiné algoritmy pro řízení hodin, které mu dávají několik výhod oproti ntp:

 • nevyžaduje pravidelné dotazovaní NTP serveru, pokud je systém připojen k internetu třeba jen několikrát týdně a vždy jen na krátkou chvíli, synchronizace bude stále relativně dobře pracovat
 • rychlejší synchronizace, obvykle stačí minuty místo hodin k minimalizaci časové i frekvenční chyby systémových hodin
 • využití plného rozsahu pro korekci frekvence hodin poskytovaného jádrem systému (10 % místo 0,05 %); to může být užitečné ve virtualních strojích
 • po prvotním nastavení systémových hodin je správný čas udržován už jen zpomalováním a zrychlováním hodin, nikdy nedochází ke skoku v čase, který by mohl rozhodit jiné bežící programy
 • mnohem lepší odezva na rychlé změny frekvence hodin, to je užitečné na hardwaru s nekvalitními hodinami nebo ve virtuálních strojích
 • lepší stabilita při dočasném jednostraném zahlcení síťového připojení

Mezi další výhody patří menší spotřeba paměti a také žádné zbytečné probouzení procesu, které by mohlo nepatrně zvyšovat spotřebu elektřiny.

Nevýhodou je chybějící podpora pro pokročilé části protokolu NTP, jako je autentizace pomocí veřejných klíčů nebo broadcast a multicast režimy. Také konfigurace a vzdálená správa je odlišná.

Zajímavou vlastností je možnost zapnout sledování tzv. hodin realného času (RTC). Tyto hodiny běží i když je počítač vypnutý a právě podle nich se nastavuje systémový čas při bootu. Bohužel nebývají moc přesné a rozcházejí se třeba i o několik sekund týdně. Chrony ale umožnuje tuto odchylku sledovat a pak při dalším bootu kompenzovat chybu, která vznikla v době, kdy byl počítač vypnutý. To může být užitečné na systémech, které se připojují k internetu jen zřídka a bývají delší dobu vypnuté.

Zde jsou uvedeny některé příkazy pro sledování aktuálního stavu:

$ chronyc tracking
Reference ID  : 147.231.100.5 (lx.ujf.cas.cz)
Stratum     : 3
Ref time (UTC) : Mon Nov 7 16:47:07 2011
System time   : 0.000000477 seconds fast of NTP time
Frequency    : 80.629 ppm fast
Residual freq  : -0.000 ppm
Skew      : 0.035 ppm
Root delay   : 0.014229 seconds
Root dispersion : 0.012912 seconds
$ chronyc sources
210 Number of sources = 4
MS Name/IP address      Stratum Poll LastRx Last sample
============================================================================
^+ prage.qls.cz         2  10  395 +1355us[+1355us] +/-  54ms
^? 80-79-25-101.static.maste  11  7   88  -194ms[ -194ms] +/- 970ms
^* lx.ujf.cas.cz         2  10  805  -169us[ -189us] +/-  50ms
^+ racon.tpansky.us       2  10  423  -11ms[ -11ms] +/-  61ms
$ chronyc sourcestats
210 Number of sources = 4
Name/IP Address      NP NR Span Frequency Freq Skew Offset Std Dev
==============================================================================
prage.qls.cz        22 12 293m   0.296   0.509  +895us 3039us
80-79-25-101.static.maste 15 10  907   4.603   12.901  -194ms 3189us
lx.ujf.cas.cz       35 16  13h   -0.000   0.034  -213ns  834us
racon.tpansky.us      51 23  14h   -0.016   0.047 -1025us 1538us