Už od verzie Fedora 15, bol pre Fedoru predstavený balík základného softvéru, ktorý sa nazýva systemd. Systemd je súbor nástrojov pre širokú škálu rozličných úloh. Jeho primárny účel je inicializovanie, riadenie a sledovanie systémových služieb a démonov vo Fedore už počas štartovania, a tiež keď je systém v prevádzke. V predchádzajúcich verziách Fedory boli tieto úlohy zabezpečované prostredníctvom SysVinit (System V init alebo len init).

Pre porozumenie primárneho účelu systemd, ktorým je inicializovanie operačného systému Fedora, potrebujeme v prvom rade porozumieť čo init systém v skutočnosti zabezpečuje.

Bootovanie a inicializácia

Štartovanie resp. bootovanie Vášho počítača začína prostredníctvom BIOSu (Basic Input/Output System) na základnej doske. Po dokončení hardvérovej inicializácie a kontrolných procesov spustí BIOS zavádzač (bootloader), ktorým je v prípade Fedory GRUB. Zavádzač pristupuje k hlavnému spúšťaciemu záznamu (Master Boot Record - MBR) na vašom pamäťovom zariadení, ktorým bežne býva pevný disk. Využíva na ňom dáta za účelom lokalizácie a štartu linuxového jadra.
Init systém je prvý proces, ktorý je spustený vo Fedore hneď po spustení jadra. V skutočnosti init systém vždy obdrží Process ID (PID) 1 v systéme. Proces je vždy vykonaný linuxovým jadrom po ukončení raných fáz spúšťania BIOSom a zavádzačom (GRUB).

Démony a iné procesy

Init systém potom musí spustiť všetky potrebné démony, procesy na pozadí a služby, ktoré sú vyžadované k tomu, aby operačný systém mohol pracovať. Príklady týchto procesov zahŕňajú spustenie štartovacej obrazovky, rôzne časti balíka sieťových protokolov a hardvér vo vašom počítači.
Tieto procesy často pokračujú v behu na pozadí po tom, ako sa naštartujú a nazývajú sa démony. Tieto démony riadia rozličné časti vášho systému ako zaznamenávanie informácií, sledovanie zariadení, ktoré pripájate alebo odpájate a správa prihlasovania používateľa.
Pre zobrazenie zoznamu všetkých procesov a démonov, ktoré riadi init systém systemd vo vašej Fedore, použite príkaz systemctl v termináli.
Init systém zostáva bežať aj po inicializácii počas celého obdobia behu systému, riadi procesy, ktoré sú už spustené a umožňuje ďalším, aby mohli byť spustené, zastavené a reštartované, kým operačný systém beží.

Správa prostredníctvom systemd

Init systém môže byť tiež používaný k štartu iných služieb a démonov. Povedzme napríklad, že by ste chceli, aby váš počítač spustil webový server pri bootovaní. Môžete poveriť systemd, aby spustil httpd démona počas bootovania:

sudo systemctl enable httpd

Ak chcete, aby sa webserver spustil ihneď, je to tiež jednoduché:

sudo systemctl start httpd

Keď ste už spustili službu, môžete zistiť stav tejto služby prostredníctvom:

systemctl status httpd

Toto sú len jednoduché príklady toho, ako riadiť jednotlivé služby prostredníctvom systemd. Avšak správa vášho systému Fedora s pomocou systemd nie je náročná. Wiki komunity Fedora ponúka užitočnú systemd stránku, ktorá vám pomôže naučiť sa rýchlo príkazy, ktoré sa v systemd často používajú. Je tam aj ťahák SysVinit do systemd, ktorý vám pomôže s prekladom v prípade, že ste už používali staré SysVinit príkazy.

Predstavenie seriálu článkov o systemd

Toto je začiatok seriálu článkov, ktoré sa budú hlbšie venovať používaniu systemd. Tento seriál bude predpokladať, že ste si prečítali súhrnnú stránku o systemd. Ak ste tak urobili, tento seriál vám ukáže ďalšie zaujímavé spôsoby použitia systemd a vysvetlí, ako funguje. Pripravte sa na zábavnú jazdu ako sa dozvedieť viac o správe Fedory!

Článek původně vyšel na webu fedoramagazine.org a autorem je Ryan Lerch.