Ve Fedoře 20 je updatována utilita DevAssistant a zároveň uvedeno GUI pro tuto utilitu. GUI je založeno na utilitě DevAssistant, přičemž využívá její API. GUI má za cíl pomoci začínajícím, ale i zkušeným uživatelům s vytvářením projektů.

GUI DevAssistant uživatelé najdou v Menu -> Programování. Základní obrazovka DevAssistanta vypadá následovně:

DevAssistant_GUI-01DevAssistant je rozdělen na tři části:

 • Creator – vytvoří projekt podle vybraného jazyka
 • Modifier – modifikuje projekt (import vývojových věcí C/C++, umožní import projektu do Eclipse nebo nastavení prostředí Vim)
 • Preparer – umožňuje naimportovat již vytvořený projekt DevAssistantem z GitHubu

Nyní se podívejme podrobněji na možnosti, které DevAssistant poskytuje.

DevAssistant Creator

Když uživatel přejede myší přes určitý jazyk, zobrazí se mu tooltip, co dotyčný jazyk dělá, a zobrazí se výčet subassistantů, pokud jsou k dispozici:

DevAssistant_GUI-02Po kliknutí na vybraný jazyk se uživateli zobrazí asistenti, pokud dotyčný jazyk subassistanty má. V případě, že jazyk nemá žádné subassistanty, zobrazí se uživateli přímo okno, kde si může vybrat volby pro daný jazyk.

DevAssistant_GUI-03V případě, že si uživatel zvolí například jazyk Python a subassistanta Lib, pak se mu zobrazí následující volby:

DevAssistant_GUI-04Stručný popis voleb pro Python – Lib jazyk je:

 • Deps-Only ... instalace balíčků pro dotyčný jazyk a subassistanta bez vytváření projektu
 • Vim ... nakonfigurování editoru Vim
 • Venv ... vytvoří projekt ve virtuální prostředí Python
 • Eclipse ... naimportuje projekt do Eclipse prostředí; Eclipse nesmí být spuštěné
 • GitHub ... uploaduje projekt na GitHub

Uživatel, který musí doinstalovat některé balíčky, je dotázán dialogovým oknem, o které balíčky se jedná, a zda s tím souhlasí.

DevAssistant_GUI-05Každý jazyk může mít samozřejmě jiné volby. Po vyplnění jména projektu a adresáře, kde má být projekt uložen, lze spustit vytváření projektu. Zapomene-li uživatel zadat jméno projektu, pak je upozorněn, že je nutné jej zadat. Pokud dotyčný adresář s názvem projektu již existuje, pak je uživatel o jeho existenci informován. A když uživatel zvolí tlačítko “Run” pro vytváření projektu, zobrazí se mu okno, kde je informován o celém průběhu vytváření projektu. V případě, že vše proběhlo v pořádku, pak uživatel vidí právu “Done”. V opačném případě se projekt nepodařilo vytvořit.

DevAssistant_GUI-06

DevAssistant Modifier

DevAssistant Modifier umožňuje modifikovat již vytvořené projekty DevAssistantem. V současné době jsou dostupné následující typy:

DevAssistant_GUI-07Jednotlivé typy znamenají:

 • Přidání hlavičkových souborů C/C++ či knihovny do projektu (balíčky ve skupině autotools jako autoconf, automake apod.).
 • Naimportování projektu do prostředí Eclipse v případě, že ještě nebyl naimportován.
 • Nastavení editoru VIM pro lepší vývoj, pokud ještě editor VIM nebyl nastaven.

V případě, že uživatel zvolí možnost “Adding C/C++ header and library” uvidí následující okno:

DevAssistant_GUI-08Jednotlivé možnosti znamenají:

 • Function ... V případě, že uživatel chce přidat knihovnu do projektu ke kontrole během buildování, pak musí specifikovat funkci z dotyčné knihovny, která má být přidána.
 • Header ... V případě, že uživatel chce přidat header soubor do projektu ke kontrole během buildování, pak jej musí specifikovat. Například test.h.
 • Library ... Knihovna, která má být přidána do projektu ke kontrole během kompilování. Je nutné specifikovat také volbu “Function”.
 • Path ... Cestu k již vytvořenému C/C++ projektu DevAssistanta

Všechny tyto možnosti (vyjma Path) jsou přidány do souboru configure.ac po té co uživatel zmáčkne tlačítko “Run”. Následně se uživateli zobrazí opět LogWindow s výstupem.

DevAssistant_GUI-09

DevAssistant_GUI-10Nyní stačí spustit příkazy

autoreconf -vfi
./configure

pro buildování projektu s vloženou kontrolou.

DevAssistant Preparer

Tento DevAssistant slouží ke stažení projektu z GitHubu na počítač. Tento projekt nemusí být vytvořen DevAssistantem. V současné době je zde pouze jedna možnost, a to “Custom Project”:

DevAssistant_GUI-11Po zvolení volby uživatel uvidí:

DevAssistant_GUI-12Význam jednotlivých možností je:

 • Url ... uživatel musí speficikovat URL projektu v GitHub repositáři
 • Path ...Uživatel musí specifikovat cestu, kde má být projekt uložen

V případě, že uživatel například zadá špatné URL, uvidí následující chybovou hlášku:

DevAssistant_GUI-13DevAssistant GUI se může ještě maličko změnit, neboť je stále ve fázi vývoje.

Zdroje k DevAssistantu: