Byly oznámeny výsledky voleb jména příštího vydání Fedory. Verze 20 ponese kódové označení Heisenbug. Na druhém místě se umístil  Eigenstate a na třetí příčce skončil název Félicette. Nejméně oblíbeným pak  zůstal kandidát Österreich.

Volby názvu Fedory probíhaly od 16. do 30. srpna. Každý přispěvatel Fedory mohl obdarovat jednotlivé názvy nula až osmi body, celkem volilo 361 lidí. Maximální možné ohodnocení by pak bylo 2888 bodů.

Heisenbug 1549
Eigenstate 1291
Félicette 961
Superego 879
Cherry Ice Cream 826
Chateaubriand 808
Santa Claus 750
Österreich 653

Heisenbug je počítačový termín, který označuje takovou chybu v softwaru, které zmizí, nebo změní svou podstatu, když je pozorována. Oficiální stránka s výsledky.