Nezisková organizace Liberix, o.p.s. připravila PDF brožuru, která má pomoci místním úřadům, školám a dalším státním institucím najít cestu ke svobodnému softwaru. Jejím cílem je odstranit předsudky panující kolem FOSS a ideálně také přesvědčit zodpovědné osoby, aby o jeho nasazení začali vážně zajímat.

V brožuře otevřený software nejen ukazujeme, ale snažíme se také vyzdvihnout jeho přednosti a kvality, vysvětlit okolnosti jeho pořízení a nasazení a nabídnout i objektivní porovnání s uzavřeným softwarem z hlediska funkčnosti i finanční náročnosti. Vše je podpořeno příklady z praxe.

Brožuru si můžete stáhnout, ale budeme rádi pokud ji především doporučíte, ukážete nebo pošlete těm, kteří o softwaru ve veřejné správě rozhodují a kterým je hlavně určena.

Za vznik příručky patří velký dík Nadačnímu fondu Otakara Motejla, který její tvorbu finančně podpořil.