Když nyní vypínáte Fedoru, systém čeká, až se všechny služby ukončí. A pokud se samy neukončí, čeká 2 minuty a pak je ukončí. K takové situaci dochází celkem často a vypnutí počítače, případně jeho restart kvůli tomu může trvat několik minut. Michael Catanzaro a Allan Day z desktopového týmu Red Hatu přišli s tím, že taková lhůta je zbytečně dlouhá, a navrhli její zkrácení na 15 sekund. V diskusi se někteří členové FESCo obávali, že některé služby by s takto krátkou lhůtou mohly být ukončené předčasně. Nakonec FESCo schválilo kompromisní hodnotu 45 sekund s tím, že každá edice se může od této výchozí hodnoty odchýlit a nastavit si vlastní. Je tedy možné, že Fedora Workstation bude nakonec mít ještě agresivnější hodnotu. Tak jako tak vypínání a restart systému v případech, kdy se všechny služby samy neukončí, by měly být ve Fedoře 38 citelně rychlejší, než je tomu nyní.