Článek je přeložený a lehce upravený z originálu na fedoramagazine.org.

Toolbox, úzce spjatý s Fedorou Silverblue, je primárně používaný jako nástroj pro jednoduchou tvorbu snadno vytvořiltelných a zrušitelných kontejnerů. Životní cyklus takového toolbox kontejneru vypadá asi takhle: vytvoříme kontejner, nainstalujeme vše, co budeme potřebovat pro náš úkol, uděláme svou práci v relativním bezpečí kontejneru a po dokončení práce se kontejneru čistě zbavíme. Žádné riziko pro hostující systém a žádné reziduální knihovny, které by v systému mohly strašit ještě celé věky.

Proč by tedy někdo chtěl zálohovat některý ze svých toolbox kontejnerů? Občas totiž mohou mít i mnohem trvalejší charakter, zdlouhavé a pracné prvotní nastavování nebo jsou používané pro kritické aplikace. Občas se mohou hodit i v klasické Fedoře Workstation, ovšem naprosto klíčovou roli hrají v nové Fedoře Silverblue, kde nabízejí jednoduchou možnost, jak instalovat a používat různé aplikace bez nutnosti layerování balíčků přes rpm-ostree a takové kontejnery by také mohly stát za zálohu. Jedním příkladem může být například nastavení vývojářského ekosystému, který zahrnuje vše od hardwarových ovladačů přes různé aplikace a toolchainy až po nastavení terminálu. Druhým příkladem může být spouštění alikace, pro kterou zatím neexistuje flatpak. V obou takových případech může rozbitý toolbox kontejner zapříčinit poměrně výraznou ztrátu času. Pokud ovšem existuje záloha, pak můžeme všechno lehce obnovit, nebo dokonce přesunout na jiný počítač!

Proces, který si dále vysvětlíme, využívá Podman, který je v pozadí využíván i samotným Toolboxem. Nejprve je vytvořen obraz existujícího kontejneru, který je následně uložený do archivu. Jeho obnovení probíhá tak, že se načte obraz z archivu a následně se vytvoří nový toolbox kontejner z tohoto obnoveného obrazu. Nový kontejner bude tedy naprosto identickou kopií toho původního.

Ještě před vysvětlením si dovolím upozornit, že tato metoda nezálohuje data, ale pouze to, co je v kontejneru nainstalované.

Vytváření zálohy

Pro vytvoření zálohy budeme potřebovat jméno a ID kontejneru, obojí zjistíme pomocí příkazu toolbox list. V ukázce si vše budeme ukazovat na velmi originálně pojmenovaném kontejneru priklad. Výpisy se samozřejmě mohou (a budou) lehce lišit, minimálně v ID kontejneru.

$ toolbox list
CONTAINER ID CONTAINER NAME CREATED    STATUS IMAGE NAME
ca108b141a9a priklad    8 seconds ago running registry.fedoraproject.org/f32/fedora-toolbox:32

Pokud je status kontejneru running, tedy stejný, jako v ukázce, měli bychom ho nejprve zastavit pomocí následujícího příkazu, kde jmeno je jméno kontejneru, v našem případě priklad.

podman container stop jmeno

Vytvoření obrazu z kontejneru se provede pomocí následujícího příkazu, kde za ID kontejneru dosadíme ID našeho kontejneru (které bude jiné než v příkladu). Jméno zálohy si můžeme vybrat libovolně.

podman container commit -p ID_kontejneru jmeno_vytvoreneho_obrazu

Abychom si zkontrolovali, že se obraz skutečně vytvořil, můžeme si vše ověřit pomocí příkazu toolbox list, kde by se náš obraz měl objevit. V našem případě se bude záloha jmenovat opět velmi originálně, tedy zaloha.

$ toolbox list
IMAGE ID   IMAGE NAME        CREATED
cdb1d2d2763f localhost/zaloha:latest 40 seconds ago

Nyní pomocí Podmanu vytvoříme archiv se zálohou:

podman save -o zaloha.tar zaloha

Pomocí ls si můžeme ověřit, že se archiv skutečně vytvořil. Jelikož obraz už nebudeme potřebovat, smažeme ho:

podman rmi zaloha

V tuto chvíli tedy máme archiv, který můžeme libovolně přesouvat a případně také znovu rozbalit, což si ukážeme dále:

Obnova ze zálohy

Teoretický postup bude přesně opačný, níže si postupně probereme jednotlivé kroky. Nejprve musíme vytvořit obraz z archivu:

podman load -i zaloha.tar

Pomocí toolbox list si opět ověříme, že se obraz vytvořil:

$ toolbox list
IMAGE ID   IMAGE NAME        CREATED
cdb1d2d2763f localhost/zaloha:latest 10 minutes ago

Nyní si vytvoříme kontejner z obnoveného obrazu. Volba -c nám specifikuje jméno nového toolbox kontejneru, -i nám určuje obraz, který musíme specifikovat kompletním jménem.

toolbox create -c novy_priklad -i localhost/zaloha:latest

Pomocí nám už známého toolbox list můžeme snadno ověřit, že se toolbox vytvořil:

$ toolbox list
CONTAINER ID CONTAINER NAME CREATED     STATUS   IMAGE NAME
55f95fa21684 novy_priklad  7 seconds ago  configured localhost/zaloha:latest

Nakonec můžeme nový kontejner otestovat:

toolbox enter -c novy_priklad

Pokud se všechno povedlo, nyní vstoupíte do nového kontejneru, ve kterém najdete všechno, co jste nainstalovali do toho původního.