Správci balíčků, neboli package maintaineři, jsou ti, kteří dělají distribuci distribucí. Na nich do značné míry závisí, jak je distribuce kvalitní a jaký rozsah softwaru v repozitářích nabízí. Karsten Wade si dal tu práci a udělal statistiku toho, kolik správců balíčků má aktuální verze Fedory a kolik z nich je z Red Hatu.

Celkový počet balíčků: 12157
Celkový počet správců balíčků: 1045
z toho z Red Hatu: 386
odjinud: 659

Jak jde vidět, počet těch, kteří nepracují pro Red Hat, výrazně překračuje počet správců balíčků zaměstnaných u Red Hatu. Jaký je ale poměr balíčků, o které se starají?

Balíčky, které jsou spravovány pouze lidmi z Red Hatu: 3490
Balíčky, které jsou spravovány pouze lidmi mimo Red Hat: 6735
Balíčky, které jsou spravovány lidmi z obou skupin: 1840
Balíčky, které "osiřely": 92

Jak jde vidět, i v poměru balíčků vítězí lidé mimo Red Hat. Statistika samozřejmě pracuje pouze s prostým počtem balíčků, nereflektuje, jak jsou jednotlivé balíčky důležité. Nicméně něco z ní vyplývá jednoznačně: Fedora není zdaleka pouze o Red Hatu, ale podílí se na ní celá komunita včetně mnoha dobrovolníků.

Co se týče počtu balíčků, nelze jej prostě srovnávat s ostatními distribucemi. Každá má trošku jiná pravidla a zvyky balíčkování, z čehož vyplývá i jiná granularita.