V stredu 7.12.2016 sa na Matematicko-fyzikalnej fakulte Karlovej univerzity konalo slávnostné vyhlásenie ceny Nejlepší diplomový projekt roku 2016 v rámci súťaže IT SPY 2016.

Ako jeden z hlavných sponzorov súťaže sa firma Red Hat rozhodla vytvoriť a oceniť vlastnú kategóriu. Tá bola pomenovaná Nejlepší open-source diplomový projekt roku 2016. Porota zložená z odborníkov z Red Hatu s dlhoročnými skúsenosťami s vedením bakalárskych a diplomových prác vybrala 3 projekty, ktoré môžete nájsť tu [http://www.itspy.cz/projekty/#redhat]. Hlavné kritériá hodnotenia boli (nad rámec tých tradičných, všeobecných) hlavne otvorenosť, prístupnosť zdrojového kódu na verejne dostupnom úložisku, presah do praxe, či spolupráca s komunitou. Prvou cenou je možnosť študenta vycestovať na konferenciu podľa vlastného výberu v rámci Európy. Druhou a treťou cenou sú poukazy na nákup literatúry v ľubovoľnom kníhkupectve v hodnotách 3000 Kč a 1500 Kč.

Toto ocenenie vzniklo v snahe popularizovať aj medzi študentmi otvorený prístup vo vývoji a spoluprácu s komunitami. Spolupráca na hodnotení tejto kategórie zo strany ďalších firiem či entít je firmou Red Hat vítaná.

Matej Hrušovský
mhrusovs@redhat.com