Při použití nástroje FedUp pro upgrade na Fedoru 20 se mohou v určitých případech vyskytnout potíže. FedUp je preferovanou metodou po upgrade, ale v případě Fedory 20 to má svá úskalí. Jak problémům předejít?

Ukázalo se, že při použití FedUp verze 0.7 (což je dosud aktuální verze v F18 a F19) upgrade neproběhne správně. Řešením je použít novější verzi 0.8, kterou najdete v repozitáři updates-testing. Pokud však upgradujete z F18, narazíte při použití verze 0.8 na problém s GPG klíči. Ten lze obejít pomocí parametru --nogpgcheck pro FedUp. Bližší informace a podrobnosti o obcházení problémů s FedUp najdete v oficiálním seznamu chyb a také v ve zprávách Adama Williamsona v blogu, konferenci test-announce a na Google+.