S následujícím vydání Fedory (Fedora 36) bude k dispozici nová verze nástroje Fedora Media Writer 5.0.0. Tato nová verze přináší rozsáhlý redesign celé aplikace včetně opravy různých chyb staré verze (4.2.2).

Pro ty z Vás, kteří nevědí, co je Fedora Media Writer, je to aplikace, která slouží pro usnadnění procesu tvorby bootovacího USB ze souboru .iso obsahující operační systém Fedora. Tato aplikace je schopná stáhnout vybranou variantu Fedory a tu následně zapsat na USB disk. Aplikace je také schopná obnovit USB disk obsahující tzv. „živou Fedoru“.

Na obrázku výše můžeme vidět starší verzi nástroje, která používá styl Adwaita (výchozí styl prostředí GNOME) na operačních systémech Linux, Windows a macOS. Nová verze této aplikace používá styl Adwaita pouze na Linuxu, operační systémy Windows a macOS používají nativní vzhledy ovládacích elementů dostupné v nové verzi Qt 6. Aplikace pak vypadá následovně:

Úvodní stránka má na výběr ze 3 operací, tj. stáhnutí včetně zapsání varianty Fedory, zapsání souboru .iso a obnovou USB disku (tato možnost je dostupná v případě, že je k počítači připojený USB disk s živou Fedorou).

Stažení souboru a jeho zápis

Pokud je vybrána tato možnost je uživatel přesměrován na stránku kde se vybírá varianta Fedory.

Vybrání varianty

Po vybrání je obrazovka změněna na výběr verze (v době psaní se jedná o verze 34,35 a 36), architektury a USB disku. Na této stránce lze také nastavit, aby se soubor .iso po zapsání smazal.

Možnosti zápisu

Pří zahájení stahování a zápisu je uživatel přesměrován na stahovací obrazovku, na které je informován o průběhu stahování a zápisu.

Stahovací a zapisovací obrazovka

Zápis lokálního souboru .iso

Druhou možností je vybrání lokálního souboru z disku uživatele.

Výběr souboru .iso a USB disku

Následný zápis probíhá stejně jako u předchozí možnosti, viz výše.

 

Obnova USB disku

Při obnově tohoto USB disku je naformátován do formátu exFAT.

Tato obnova disku byla na staré verzi nespolehlivá na Windows a kvůli tomu bylo potřeba použít jiný nástroj pro obnovu, např. Rufus. S novou verzí byla tato funkce nástroje opravena důvodem vzniku tohoto problému byl druh zápisu souboru iso na USB disk, ten přepsal současnou tabulku oddílů. Kvůli tomu dělalo nástroji „diskpart“ jakkoliv pracovat.

 

Stažení nástroje a hlášení chyb

Pokud Vás nový vzhled a opravené funkce zaujaly můžete si novou verzi nástroje stáhnout z Flathubu, getfedora.org nebo přímo z Fedory pomocí RPM package manageru.

Pro nahlášení chyb prosím použijte sekci Issues na GitHubu  https://github.com/FedoraQt/MediaWriter/issues nebo odkaz v aplikaci po rozkliknutí tlačítka about na úvodní stránce.

Tento nástroj jsem upravoval v rámci svojí bakalářské práce na  VUT FIT v Brně.