Před i po vydání nové verze Fedory neustále přibývají aktualizace, které opravují chyby a přidávají nové funkce. Abychom se ujistili, že jsou stabilní a neovlivní celkový chod systému, tak provádíme testování aktualizací. Jakmile je testování dokončeno, tak sdílíme jeho výsledky a ujišťujeme se, že je vývojář seznámen s existujícími chybami a úspěchem balíčku. Tento článek popisuje jak se zapojit do testování aktualizací a přispět tak k vysoké kvalitě Fedory.

Článek původně vyšel na webu developers.redhat.com a jeho autorem je sumantrorht.

(Poznámka redaktora: Fedora je upstreamem pro Red Hat Enterprise Linux (RHEL), který je nyní pro vývoj k dispozici zdarma.)

Nastavení systému pro testování

Můžete začít tím, že si stáhnete sestavení Fedory (plně sestavený obraz Fedory, který obsahuje specifické balíčky pro testovací účely) z wiki. V tomto případě vše předvedu na Fedora-KDE-Live-x86_64-24-20160424.n.0.

Jakmile budete mít obraz stažený, tak si musíte vytvořit virtuální počítač a nebo můžete používat testovací systém jako primární. Ale vzhledem k tomu, že může obsahovat chyby, tak je doporučeno začít ve virtuálním počítači.

Výchozí konfigurace s pevným diskem o velikosti 20GB a 1GB paměti RAM by mělo stačit na spouštění testovacích případů.

Povolení repozitáře updates-testing a instalace
Povolit repozitář updates-testing lze jednoduše pomocí příkazů

sudo dnf config-manager --set-enabled updates-testing  
sudo dnf update --enablerepo=updates-testing

Bodhi: Webové rozhraní pro publikování aktualizací pro Fedoru

Bodhi je místo, kde můžete získat všechna sestavení. Je to jednoduchý a k testování přívětivý nástroj, který pomáhá s oznamováním zpětné vazby z testů v podobě karmy. Takže po otestování reportujte buď +1 (když vše funguje) a nebo -1 (pokud se něco rozbilo) a pokud možno ještě přidejte komentář s dalšími informacemi jako jsou co fungovalo a co ne. Tohle obrovsky pomáhá týmům vývojářů, aby věděli, co funguje a co ne a ve výsledku to tak zlepšuje celou Fedoru.

Jak testovat

Nyní popíši proces testování na balíčku liveusb-creator.

Nejprve otevřete Bodhi, kde si zvolíte jednu z aktualizací, kterou chcete testovat. Já si zvolím https://bodhi.fedoraproject.org/updates/FEDORA-2016-ff4136b90c.
9u91lEA

Obecně lze říct, že naleznete stránku testovacího případu na wiki, která popisuje, co testovací případ reprezentuje. V mém případě je tento případ mým souborem testovacího případu s instrukcemi popisujícími instalaci, vytvoření bootovatelného USB disku a poté ověření jeho funkcionality.

Nyní stáhnu poslední testovací sestavení balíčku pomocí

sudo dnf --enablerepo=updates-testing --refresh --best install liveusb-creator

OYL4HMX

Po instalaci postupně spustím testovací případy popsané na wiki:
1. Vyberte verzi Fedory, kterou chcete mít na vašem flash disku
2. Nechte nástroj stáhnout obraz Fedory a zkontrolujte, jestli kompletně vymazal obsah disku před začátkem zapisovaní stáhnutého obrazu
3. Zaveďte systém z USB disku, vyzkoušejte všechny možnosti, pokud to je možné – UEFI boot a BIOS boot
4. Spusťte instalátor
5. Pokračujte s instalací
6. Ověřte, že je nainstalovaný systém plně funkční
YSXy5Te

V mém případě vše fungovalo, takže po skončení zamířím zpátky na Bodhi a odešlu tam své výsledky. A je to! Právě jsme dokončili testovací případ Fedory!
SiJGYbh

Díky za přečtení a pokračujte v testování, můžete taky začít tím, že se přidáte do test mailing listu a QA kanálu na IRC.