Část představenstva se volí pravidelně s příchodem nové verze Fedory. Volba předsednictva je veřejná a o kandidátech rozhodují všichni členové, kteří jsou v projektu zaregistrováni. Lhůta pro nominaci kandidátů do tohoto volebního cyklu je od 25. října do 5. listopadu 2011. Kandidatury na jednotlivé pozice a informace o průběhu voleb najdete na https://fedoraproject.org/wiki/Elections. Vizte také oznámení: Upcoming elections for FAmSCo, FESCo, and the Fedora Board.