Fedora 18 (Spherical Cow) se bude snažit (zejména novým) uživatelům usnadnit první kroky po instalaci systému. Pod hlavičkou "Initial Experience" je shrnuto několik změn, které zajistí jednoduchou, snadnou a bezpečnou cestu, jak nastavit těch několik nezbytných věcí, které je potřeba připravit po instalaci desktopu.

Změny jsou plánovány pro GNOME 3.6 a jejich jádro spočívá v nahrazení aplikace firstboot novou aplikací initial-setup, která bude spouštěna v rámci prvního bootu nově nainstalovaného systému. Příslušná stránka na Fedora wiki popisuje hlavní kroky, kterými aplikace initial-setup uživatele provede:

 • zobrazení licence/EULA
 • připojení k síti
 • vytvoření lokálního uživatelského účtu nebo připojení k podnikovému systému
 • nastavení systémového času/místa
 • volitelné zobrazení původních obrazovek aplikace firstboot
 • nastavení online účtů, např. GMail nebo Exchange

Prvních několik z těchto kroků nahrazuje stejné funkce aplikace firstboot (initial-setup pravděpodobně nahradí firstboot pro desktopový spin). Na rozdíl od firstboot, který:

 • je spouštěn v polovině grafického bootu,
 • používá jiné prostředí,
 • končí na přihlašovací obrazovce,

tak initial-setup:

 • nahradí přihlašovací obrazovku (pouze při prvním bootu),
 • používá stejné prostředí jako běžný desktop,
 • plynule přejde do uživatelského sezení.

Na konec těchto konfiguračních kroků bude nabízena prohlídka desktopu GNOME 3, aby se noví uživatelé v GNOME 3 snáze zorientovali.

Další informace: