Před dvěma týdny se uskutečnila konference Nest with Fedora, na které měl Fedora Project Leader Matthew Miller tradiční přednášku o stavu projektu. Matthew jak vždy přinesl řadu zajímavých statistik o uživatelské základně Fedory. Dlouhodobě se sleduje počet unikátních IP adres, z kterých chodí dotazy na distribuční repozitáře. Tato statistika není úplně přesná, ale jako jediná umožňuje porovnat dlouhodobé trendy. Uživatelská základna Fedory setrvale roste od spuštění iniciativy Fedora.Next v roce 2015. Od té doby se uživatelská základna více než zdvojnásobila, ačkoliv v posledních letech už se nejedná o tak strmý růst. Matthew také porovnával statistiky unikátních IP adres a přesnějšího počítání unikátních instalací, které se používá od Fedory 33, a přišel na to, že na jednu unikátní IP adresu denně jsou zhruba 2 unikátní instalace.

Matthew přinesl také statistiky jednotlivých variant pro Fedoru 34. Můžeme je porovnat s tím, co zveřejnil na jaře pro F33 (následující tabulka obsahuje systémy, které existují alespoň týden):

 

Varianta F33 F34
Workstation 58,3 % 52,5 %
Cloud 11,8 % 19,7 %
Server 8,8 % 8,0 %
Generic 10,3 % 7,5 %
KDE Plasma 4,9 % 5,2 %
MATE 1,9 % 2,0 %
Container 1,5 % 1,5 %
Cinnamon 1,2 % 1,3 %
Xfce 1,3 % 1,1 %
Silverblue - 0,9 %

 

Statistiky pro krátkodobé instalace (méně než týden) vypadají následovně:

 

Varianta F33 F34
Workstation 28,2 % 30,6 %
Cloud 39,4 % 25,8 %
Container 14,2 % 22,4 %
Server 6,2 % 7,4 %
Generic 5,2 % 6,1 %
KDE Plasma 3,8 % 4,1 %
Xfce 1,2 % 1,3 %
Cinnamon 1,0 % 0,8 %
MATE 0,7 % 0,7 %
CoreOS - 0,3 %

K podílům je nutno dodat, že počítání variant založených na OSTree (Silverblue, CoreOS) je podle Matthewa očividně rozbité a jejich podíly podhodnocené. Chybu, která to způsobuje, se zatím nepodařilo odhalit.

Zastoupení architektur u dlouhodobějších instalací Fedory 34 je následovné: x86_64 - 95,4 %, aarch64 - 4,3 %, armhfp 0,3 %. Ačkoliv je architektura ARM na vzestupu, uživatelská základna Fedory je stále prakticky celá na architektuře od Intelu. U krátkodobých instalací je dominance architektury Intel stejná (95 %), ARM má ale menší podíl (2,1 %) na úkor ppc64le (2,4 %) a s390x (0,5 %).

Co se týče počtu uživatelů, zdaleka nejúspěšnějším projektem Fedory je EPEL, rozšiřující repozitář pro Red Hat Enterprise Linux a jeho klony. V polovině tohoto roku dosáhl na téměř 4 miliony unikátních IP adres denně a neustále roste. Bez zajímavosti není, že více než čtvrtinu z tohoto počtu dělají RHEL 5 a 6, které už nejsou delší dobu podporované.