Téma kombinace assembleru a programovacího jazyka C na mikroprocesorech s 32bitovou architekturou ARM dnes dokončíme. Ukážeme si způsob přístupu na haldu (heap), volání služeb jádra, použití programových smyček v assembleru a nezapomeneme ani na poměrně rozsáhlou problematiku práce s hodnotami s plovoucí řádovou čárkou s využitím technologie VFP (Vector Floating Point).

Obsah

1. Kombinace assembleru a programovacího jazyka C na procesorech ARM (dokončení)

2. Přístup z assembleru na haldu

3. Volání služeb jádra z assembleru

4. Použití počítaných smyček v assemblerovském bloku

5. Vylepšení zápisu u assemblerovských bloků s návěštími

6. Základ práce s hodnotami s plovoucí řádovou čárkou

7. Přenos druhého FP operandu do operandu výstupního

8. Použití symbolických jmen vstupních a výstupních operandů

9. Využití pracovních registrů VFP (Vector Floating Point)

10. Základní instrukce VFP

11. Součet dvou FP hodnot instrukcí vadd.f32

12. Podíl dvou FP hodnot instrukcí vdiv.f32

13. Makefile určený pro překlad dnešních demonstračních příkladů

14. Repositář s demonstračními příklady

15. Odkazy na Internetu

1. Kombinace assembleru a programovacího jazyka C na procesorech ARM (dokončení)

Téma, jemuž jsme se věnovali v předchozích dvou částech seriálu o assembleru v Linuxu, dnes dokončíme. Ukážeme si totiž některé nepatrně složitější příklady bloků napsaných v assembleru 32bitových mikroprocesorů s architekturou ARM. Nejdříve si řekneme, jakým způsobem je možné přistupovat k datům umístěným na haldě (heapu), způsob zápisu programových smyček ve vkládaném assembleru a na konec se zaměříme na stručný popis technologie VFP (Vector Floating Point) a její využití při provádění základních aritmetických operací s hodnotami s plovoucí řádovou čárkou.

2. Přístup z assembleru na haldu

Ve vkládaných assemblerovských blocích je samozřejmě možné přistupovat i k těm datům, které jsou umístěny na haldě. My si konkrétně ukážeme způsob změny některých znaků v řetězci. Při vytváření řetězce je nutné zaručit, aby byl skutečně předán přes ukazatel, takže se pro vstupní operand použije modifikátor „m“. Adresa prvního znaku v řetězci se načte do pracovního registru instrukcí ldr (load register), o zápis jednoho znaku se postará instrukce strb (store byte). Povšimněte si, že je možné k počátečnímu znaku řetězce (k jeho adrese) přičíst offset (4 pro pátý a 7 pro osmý znak):

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

char *message = NULL;

int main()
{
  message = (char*) malloc(20);
  strcpy(message, "Hello world!");

  puts(message);
  __asm__ __volatile__(
    "ldr  r1, %0     @ adresa retezce \n\t"
    "mov  r2, #'*'    @ zapisovany znak \n\t"
    "strb r2, [r1,#4]  @ prepis jednoho 'o' \n\t"
    "strb r2, [r1,#7]  @ prepis druheho 'o' \n\t"
    :             /* zadne vystupni operandy */
    : "m" (message)      /* vstupni operandy */
    : "r1", "r2"       /* registry pouzivane uvnitr kodu */
  );

  puts(message);

  return 0;
}

Po překladu a spuštění příkladu by se na standardním výstupu měl objevit původní řetězec a řetězec upravený – s přepsanými dvěma znaky:

Hello world!
Hell* w*rld!

Podívejme se ještě na to, jak se tento příklad přeložil do assembleru, tj. jakým způsobem se naplnil vstupní operand:

    ldr   r3, .L2
#APP
@ 13 "asm_in_c_7.c" 1
    ldr  r1, [r3, #0]     @ adresa retezce 
    mov  r2, #'*'    @ zapisovany znak 
    strb r2, [r1,#4]  @ prepis jednoho 'o' 
    strb r2, [r1,#7]  @ prepis druheho 'o' 
    
@ 0 "" 2
    ldr   r3, .L2
    ldr   r3, [r3, #0]
    mov   r0, r3
    bl   puts

3. Volání služeb jádra z assembleru

Ve druhém demonstračním příkladu zavoláme funkci jádra sloužící pro výpis sekvence bajtů do zvoleného zařízení či do souboru. Pokud použijeme číslo souboru #1, bude se jednat o standardní výstup, což již známe z „čistě assemblerovských“ příkladů. Data, která se budou na standardní výstup zapisovat, jsou přečtena z běžného céčkovského řetězce, který je v tomto případě umístěn v sekci konstant. Povšimněte si, že nula ukončující céčkovský řetězec není žádným způsobem jádrem zpracována; naopak musíme explicitně předat délku řetězce (počet zapisovaných bajtů):

#include <stdio.h>

const char *message = "Hello world!";

int main()
{
  __asm__ __volatile__(
    "mov  r7, #4     @ cislo syscallu pro funkci write \n\t"
    "mov  r0, #1     @ standardni vystup \n\t"
    "ldr  r1, %0     @ adresa retezce, ktery se ma vytisknout \n\t"
    "mov  r2, #12    @ pocet znaku, ktere se maji vytisknout \n\t"
    "svc  0       @ volani Linuxoveho kernelu \n\t"
    :            /* zadne vystupni operandy */
    : "m" (message)     /* zadne vstupni operandy */
    : "r0", "r1", "r2", "r7" /* registry pouzivane uvnitr kodu */
  );

  return 0;
}

Překlad provedený GCC vyprodukuje následující sekvenci instrukcí:

    ldr   r3, .L2
#APP
@ 7 "asm_in_c_8.c" 1
    mov  r7, #4     @ cislo syscallu pro funkci write 
    mov  r0, #1     @ standardni vystup 
    ldr  r1, [r3, #0]  @ adresa retezce, ktery se ma vytisknout 
    mov  r2, #12    @ pocet znaku, ktere se maji vytisknout 
    svc  0       @ volani Linuxoveho kernelu 

4. Použití počítaných smyček v assemblerovském bloku

Ve třetím příkladu si vytvoříme jednoduchou programovou smyčku, která postupně změní několik znaků v řetězci umístěného na haldu. Všechny instrukce již známe, povšimněte si však toho, že návěští smyčky (label loop) musí být zapsáno na začátku řádku, takže se před něj nezapisuje znak tabulátoru. Výsledek není příliš čitelný, to však opravíme v další kapitole:

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

char *message = NULL;

int main()
{
  message = (char*) malloc(20);
  strcpy(message, "Hello world!");

  puts(message);

  __asm__ __volatile__(
    "ldr  r1, %0     @ adresa retezce \n\t"
    "mov  r2, #'*'    @ zapisovany znak \n\t"
    "mov  r3, #2     @ pocitadlo smycky \n\t"
    "\n"
    "loop:\n\t"
    "strb r2, [r1,r3]  @ prepis jednoho znaku \n\t"
    "add  r3, r3, #2   @ zvyseni hodnoty pocitadla \n\t"
    "cmp  r3, #12    @ porovnani s ocekavanou koncovou hodnotou \n\t"
    "bne loop      @ podmineny skok na zacatek smycky \n\t"
    :             /* zadne vystupni operandy */
    : "m" (message)      /* vstupni operandy */
    : "r1", "r2", "r3"    /* registry pouzivane uvnitr kodu */
  );

  puts(message);

  return 0;
}

Po překladu a spuštění získáme na standardním výstupu tyto dva řádky:

Hello world!
He*l* *o*k*!

Překlad provedený GCC vyprodukuje následující sekvenci instrukcí:

#APP
@ 14 "asm_in_c_9.c" 1
    ldr  r1, [r0, #0]     @ adresa retezce 
    mov  r2, #'*'    @ zapisovany znak 
    mov  r3, #2     @ pocitadlo smycky 
    
loop:
    strb r2, [r1,r3]  @ prepis jednoho znaku 
    add  r3, r3, #2   @ zvyseni hodnoty pocitadla 
    cmp  r3, #12    @ porovnani s ocekavanou koncovou hodnotou 
    bne loop      @ podmineny skok na zacatek smycky 

5. Vylepšení zápisu u assemblerovských bloků s návěštími

Předchozí příklad je možné přepsat do mnohem čitelnější podoby takovým způsobem, že nepoužijeme znaky tabulátoru na začátku řádku, ale namísto toho se spokojíme se starými dobrými mezerami. Takový vkládaný assemblerovský blok je již mnohem čitelnější – ostatně posuďte sami:

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

char *message = NULL;

int main()
{
  message = (char*) malloc(20);
  strcpy(message, "Hello world!");

  puts(message);

  __asm__ __volatile__(
    "    ldr  r1, %0     @ adresa retezce  \n"
    "    mov  r2, #'*'    @ zapisovany znak \n"
    "    mov  r3, #2     @ pocitadlo smycky \n"
    "loop:                      \n"
    "    strb r2, [r1,r3]  @ prepis jednoho znaku \n"
    "    add  r3, r3, #2   @ zvyseni hodnoty pocitadla \n"
    "    cmp  r3, #12    @ porovnani s ocekavanou koncovou hodnotou \n"
    "    bne loop      @ podmineny skok na zacatek smycky \n"
    :             /* zadne vystupni operandy */
    : "m" (message)      /* vstupni operandy */
    : "r1", "r2", "r3"    /* registry pouzivane uvnitr kodu */
  );

  puts(message);

  return 0;
}

Takto vypadá kód vygenerovaný překladačem GCC:

#APP
@ 14 "asm_in_c_10.c" 1
        ldr  r1, [r0, #0]     @ adresa retezce  
    mov  r2, #'*'    @ zapisovany znak 
    mov  r3, #2     @ pocitadlo smycky 
loop:                      
    strb r2, [r1,r3]  @ prepis jednoho znaku 
    add  r3, r3, #2   @ zvyseni hodnoty pocitadla 
    cmp  r3, #12    @ porovnani s ocekavanou koncovou hodnotou 
    bne loop      @ podmineny skok na zacatek smycky 

Poslední úprava se týká prvního řádku s instrukcí ldr, který je posunutý doprava. Nad tento řádek umístíme jediný znak pro odřádkování:

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

char *message = NULL;

int main()
{
  message = (char*) malloc(20);
  strcpy(message, "Hello world!");

  puts(message);

  __asm__ __volatile__(
    "\n"
    "    ldr  r1, %0     @ adresa retezce  \n"
    "    mov  r2, #'*'    @ zapisovany znak \n"
    "    mov  r3, #2     @ pocitadlo smycky \n"
    "loop:                      \n"
    "    strb r2, [r1,r3]  @ prepis jednoho znaku \n"
    "    add  r3, r3, #2   @ zvyseni hodnoty pocitadla \n"
    "    cmp  r3, #12    @ porovnani s ocekavanou koncovou hodnotou \n"
    "    bne loop      @ podmineny skok na zacatek smycky \n"
    :             /* zadne vystupni operandy */
    : "m" (message)      /* vstupni operandy */
    : "r1", "r2", "r3"    /* registry pouzivane uvnitr kodu */
  );

  puts(message);

  return 0;
}

Výsledek:

#APP
@ 14 "asm_in_c_11.c" 1
    
    ldr  r1, [r0, #0]     @ adresa retezce  
    mov  r2, #'*'    @ zapisovany znak 
    mov  r3, #2     @ pocitadlo smycky 
loop:                      
    strb r2, [r1,r3]  @ prepis jednoho znaku 
    add  r3, r3, #2   @ zvyseni hodnoty pocitadla 
    cmp  r3, #12    @ porovnani s ocekavanou koncovou hodnotou 
    bne loop      @ podmineny skok na zacatek smycky 

6. Základ práce s hodnotami s plovoucí řádovou čárkou

Ve druhé části dnešního článku o použití assembleru společně s jazykem C se zaměříme na popis způsobu zpracování hodnot s plovoucí řádovou čárkou (FP = Floating Point). Pokud programujeme v assembleru, máme při zpracování FP hodnot dvě možnosti – můžeme použít běžné celočíselné 32bitové pracovní registry se jmény r0r15, mezi nimiž lze FP hodnoty jen přenášet a popř. i v omezené míře porovnávat, či můžeme použít skutečný matematický koprocesor, který u dnešních 32bitových čipů ARM většinou implementuje instrukční sadu VFPx (vector floating point). Nejprve se seznámíme s první možností, kdy s FP hodnotami pracujeme naprosto stejným způsobem, jakoby se jednalo o hodnoty celočíselné. V prvním příkladu tohoto typu je implementován assemblerovský blok se dvěma vstupními operandy (proměnnými typu float) a jediným operandem výstupním (jenž je taktéž typu float). Uvnitř bloku pouze přesuneme první vstupní operand do operandu výstupního, žádná další operace se zde neprovádí:

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

float x = 0.5f;
float y = 1.0f;
float z = 1000.0f;

int main()
{
  printf("%f\n", z);

  __asm__ __volatile__(
    "  mov %0, %1\n"  /* presunuti prvniho vstupniho operandu na vystup */
    : "=r" (z)      /* vystupni operand */
    : "r" (x), "r" (y)  /* vstupni operandy */
    :           /* registry pouzivane uvnitr kodu */
  );

  printf("%f\n", z);

  return 0;
}

V přeloženém kódu vyprodukovaném překladačem GCC vypadá náš assemblerovský blok poněkud komplikovaně, což je způsobeno načítáním vstupních operandů nepřímo přes adresy a uložením výstupního operandu taktéž přes adresu:

    ldr   r3, .L2+8
    ldr   r3, [r3, #0]  @ float
    ldr   r2, .L2+12
    ldr   r2, [r2, #0]  @ float
#APP
@ 13 "asm_in_c_12.c" 1
    <strong>mov r2, r3</strong>

@ 0 "" 2
    ldr   r3, .L2+4
    str   r2, [r3, #0]  @ float

První dvě instrukce načtou první vstupní operand (registr r3 zde slouží jak pro adresování, tak i jako místo pro první operand). Druhé dvě instrukce provedou totéž, ale pro druhý vstupní operand. Následuje přenos (mov) a opětovné uložení výsledku z registru r2 na adresu dočasně umístěnou v registru r3.

7. Přenos druhého FP operandu do operandu výstupního

Ve výpisu přeloženého kódu uvedeného v předchozí kapitole jste si pravděpodobně povšimli toho, že jeden pracovní registr byl použit jak pro uložení vstupního operandu, tak i pro uložení operandu výstupního. Totéž bude platit ve chvíli, kdy v našem assemblerovském bloku přeneseme do výstupního operandu druhý vstupní operand, tj. hodnotu uloženou v proměnné y. Příklad se změní pouze minimálně:

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

float x = 0.5f;
float y = 1.0f;
float z = 1000.0f;

int main()
{
  printf("%f\n", z);

  __asm__ __volatile__(
    "  mov %0, %2\n"  /* presunuti prvniho vstupniho operandu na vystup */
    : "=r" (z)      /* vystupni operand */
    : "r" (x), "r" (y)  /* vstupni operandy */
    :           /* registry pouzivane uvnitr kodu */
  );

  printf("%f\n", z);

  return 0;
}

V přeloženém kódu nalezneme i část odpovídající našemu assemblerovskému bloku, provedená instrukce je vlastně zbytečná, protože převádí data do stejného registru:

    ldr   r3, .L2+8
    ldr   r3, [r3, #0]  @ float
    ldr   r2, .L2+12
    ldr   r2, [r2, #0]  @ float
#APP
@ 13 "asm_in_c_13.c" 1
    <strong>mov r2, r2</strong>

@ 0 "" 2
    ldr   r3, .L2+4
    str   r2, [r3, #0]  @ float

8. Použití symbolických jmen vstupních a výstupních operandů

Ještě stojí za připomenutí možnost použít symbolická jména vstupních i výstupních operandů v assemblerovském bloku. To je ukázáno v dalším demonstračním příkladu, který se ve všech ohledech podobá oběma předchozím příkladům, až na to, že namísto indexů operandů se použijí jejich symbolická jména:

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

float x = 0.5f;
float y = 1.0f;
float z = 1000.0f;

int main()
{
  printf("%f\n", z);

  __asm__ __volatile__(
    "  mov %[var_z], %[var_x]\n"  /* presunuti prvniho vstupniho operandu na vystup */
    : [var_z]"=r" (z)         /* vystupni operand */
    : [var_x]"r" (x),
     [var_y]"r" (y)         /* vstupni operandy */
    :                 /* registry pouzivane uvnitr kodu */
  );

  printf("%f\n", z);

  return 0;
}

Přeložená část programu s assemblerovským blokem a jeho inicializační fází vypadá takto (k žádné podstatné změně nedošlo):

    ldr   r3, .L2+8
    ldr   r3, [r3, #0]  @ float
    ldr   r2, .L2+12
    ldr   r2, [r2, #0]  @ float
#APP
@ 13 "asm_in_c_14.c" 1
      mov r2, r3

@ 0 "" 2
    ldr   r3, .L2+4
    str   r2, [r3, #0]  @ float

9. Využití pracovních registrů VFP (Vector Floating Point)

Mnohem častěji se s FP hodnotami pracuje s využitím VFP. Matematické koprocesory VFP obecně obsahují šestnáct pracovních registrů, každý o šířce 64 bitů. Tyto registry lze použít buď pro práci s hodnotami s dvojitou přesností (double) – potom se tyto registry v assembleru označují jmény d0d15. Ovšem taktéž je možné libovolný registr rozdělit na dva registry o šířce 32 bitů, z nichž každý dokáže pojmout číselnou hodnotu s jednoduchou přesností (single/float). Díky tomuto rozdělení se počet registrů pro formát single zvětšil na dvojnásobek – tyto registry jsou v assembleru pojmenovány s0s31. Podle konvence dodržované jak překladači, tak i v programových knihovnách se při volání subrutin používají registry d0d7 pro předávání parametrů subrutině, popř. pro získání návratových hodnot ze subrutiny. Samozřejmě se tyto registry taktéž používají při výpočtech v subrutině. Ostatní registry lze taktéž použít, ovšem jejich hodnota by měla být při návratu ze subrutiny obnovena.

10. Základní instrukce VFP

Nyní se již konečně dostáváme k popisu jednotlivých instrukcí, které lze nalézt v instrukční sadě VFP. Zajímavý je především fakt, že každá instrukce obsahuje příznak, zda se má provádět operace s hodnotami/registry typu single či double (postfix .f32 resp. .f64). Instrukce taktéž obsahují příznakové bity určující, za jakých podmínek se instrukce má provést. Význam těchto příznakových bitů je poněkud odlišný od bitů použitých v instrukční sadě ARM, a to především z toho důvodu, že příznak V má jiný význam (přetečení hodnoty celého čísla do znaménkového bitu versus dvě FP hodnoty nelze porovnat). To, zda se bude vybraná operace provádět nad dvojicí skalárních hodnot nebo nad dvojicí registrů, je určeno hodnotami LEN a STRIDE) v řídicím registru FPSCR. Ve výchozím nastavení je LEN rovno jedné a operace se neprovádí s vektory, ale se skaláry.

Při změně hodnoty pouze některých bitů registru FPSCR se používá následující sekvence instrukcí:

VMRS  r3,FPSCR      ; přesun hodnoty FPSCR do registru R3
BIC  r3,r3,#0x00370000 ; vynulování bitových polí STRIDE a LEN
ORR  r3,r3,#0x00030000 ; nastavení STRIDE = 1 a LEN = 4
VMSR  FPSCR,r3      ; zpětný přesun hodnoty z R3 do registru FPSCR

V následující tabulce jsou vypsány základní aritmetické operace:

# Instrukce Význam Prováděný výpočet
1 VADD Fd, Fn, Fm součet Fd := Fn + Fm
2 VSUB Fd, Fn, Fm rozdíl Fd := Fn - Fm
3 VNEG Fd, Fm změna znaménka Fd := - Fm
4 VABS Fd, Fm absolutní hodnota Fd := abs(Fm)
5 VSQRT Fd, Fm druhá odmocnina Fd := sqrt(Fm)
6 VDIV Fd, Fn, Fm dělení Fd := Fn / Fm
7 VMUL Fd, Fn, Fm násobení Fd := Fn * Fm
8 VMLA Fd, Fn, Fm násobení + akumulace Fd := Fd + (Fn * Fm)
9 VMLS Fd, Fn, Fm odečtení součinu Fd := Fd - (Fn * Fm)
10 VNMUL Fd, Fn, Fm násobení + změna znaménka Fn := - (Fn * Fm)
11 VNMLA Fd, Fn, Fm kombinace VNMUL a VMLA Fd := - Fd - (Fn * Fm)
12 VNMLS Fd, Fn, Fm kombinace VNMUL a VMLS Fd := - Fd + (Fn * Fm)

Poznámka: povšimněte si především šesti různých variant násobení. To je zapříčiněno tím, že se VFP používá například i pro filtraci obrazu, FFT atd., kde lze tyto operace s výhodou použít.

11. Součet dvou FP hodnot instrukcí vadd.f32

Zkusme si nyní vytvořit nepatrně složitější assemblerovský blok, v němž se sečte obsah dvou globálních FP proměnných x, y a výsledek se uloží do třetí proměnné z. Pro součet se využije instrukce vadd.f32, kde suffix .f32 určuje, že se bude pracovat s registry typu single (jednoduchá přesnost):

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

float x = 0.5f;
float y = 1.0f;
float z = 1000.0f;

int main()
{
  printf("%f\n", z);

  __asm__ __volatile__(
    "  vadd.f32 %[var_z], %[var_x], %[var_y]\n" /* soucet obou vstupnich operandu */
    : [var_z]"=w" (z)         /* vystupni operand */
    : [var_x]"w" (x),
     [var_y]"w" (y)         /* vstupni operandy */
    :                 /* registry pouzivane uvnitr kodu */
  );

  printf("%f\n", z);

  return 0;
}

Opět se podívejme na výsledný kód, který vznikl překladem původního zdrojového kódu demonstračního příkladu. Můžeme zde vidět, že se obsah FP registru načítá dvojicí instrukcí ldr+flds a ukládá dvojicí ldr+fsts. Překladač si zvolil použití registrů s14 a s15:

    ldr   r3, .L2+8
    flds  s15, [r3, #0]
    ldr   r3, .L2+12
    flds  s14, [r3, #0]
#APP
@ 13 "asm_in_c_15.c" 1
    <strong>vadd.f32 s15, s15, s14</strong>

@ 0 "" 2
    ldr   r3, .L2+4
    fsts  s15, [r3, #0]

12. Podíl dvou FP hodnot instrukcí vdiv.f32

Poslední příklad používá instrukci vdiv pro vydělení dvou hodnot 100,0 a -0,1; výsledkem bude -1000,0:

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

float x = 100.0f;
float y = -0.1f;
float z = 0.0f;

int main()
{
  printf("%f\n", z);

  __asm__ __volatile__(
    "  vdiv.f32 %[var_z], %[var_x], %[var_y]\n" /* soucet obou vstupnich operandu */
    : [var_z]"=w" (z)         /* vystupni operand */
    : [var_x]"w" (x),
     [var_y]"w" (y)         /* vstupni operandy */
    :                 /* registry pouzivane uvnitr kodu */
  );

  printf("%f\n", z);

  return 0;
}

Vygenerovaný kód je prakticky totožný s předchozím příkladem, samozřejmě s tím rozdílem, že se namísto instrukce vadd použije instrukce vdiv:

    ldr   r3, .L2+8
    flds  s15, [r3, #0]
    ldr   r3, .L2+12
    flds  s14, [r3, #0]
#APP
@ 13 "asm_in_c_16.c" 1
    <strong>vdiv.f32 s15, s15, s14</strong>

@ 0 "" 2
    ldr   r3, .L2+4
    fsts  s15, [r3, #0]

13. Makefile určený pro překlad dnešních demonstračních příkladů

Všechny demonstrační příklady, které jsme si v dnešním i předchozím článku ukázali, lze přeložit příkazem make s využitím následujícího souboru Makefile. Tento soubor si raději stáhněte přímo z repositáře, neboť jen tak budete mít jistotu, že se nenahradí znaky pro Tab za mezery:

# Parametry prekladace.
CFLAGS=-Wall -O9 -g

# Vychozi pravidlo pro vytvoreni vysledne spustitelne aplikace.
all:  asm_in_c_0.s asm_in_c_0 \
    asm_in_c_1.s asm_in_c_1 \
    asm_in_c_2.s asm_in_c_2 \
    asm_in_c_3.s asm_in_c_3 \
    asm_in_c_4.s asm_in_c_4 \
    asm_in_c_5.s asm_in_c_5 \
    asm_in_c_6.s asm_in_c_6 \
    asm_in_c_7.s asm_in_c_7 \
    asm_in_c_8.s asm_in_c_8 \
    asm_in_c_9.s asm_in_c_9 \
    asm_in_c_10.s asm_in_c_10 \
    asm_in_c_11.s asm_in_c_11 \
    asm_in_c_12.s asm_in_c_12 \
    asm_in_c_13.s asm_in_c_13 \
    asm_in_c_14.s asm_in_c_14 \
    asm_in_c_15.s asm_in_c_15 \
    asm_in_c_16.s asm_in_c_16

clean:
    rm -f *.o
    rm -f *.s
    rm -f asm_in_c_[0-9]+

# Pravidlo pro slinkovani vsech objektovych souboru a vytvoreni
# vysledne spustitelne aplikace.
$(PROGNAME):  $(PROGNAME).o
    $(CC) -o $@ $(LDFLAGS) $<

# Pravidlo pro preklad kazdeho zdrojoveho souboru do prislusneho
# objektoveho souboru.
%.o:  %.c
    $(CC) $(CFLAGS) -c $< -o $@

# Pravidlo pro preklad kazdeho zdrojoveho souboru do prislusneho
# assemblerovskeho vysledku.
%.s:  %.c
    $(CC) $(CFLAGS) -S -c $< -o $@

14. Repositář s demonstračními příklady

Všechny demonstrační příklady byly, podobně jako v prakticky všech předchozích částech tohoto seriálu, společně s podpůrným skriptem připraveným pro jejich překlad, uloženy do GIT repositáře dostupného na adrese https://github.com/tisnik/presentations/. Všechny zmíněné příklady jsou určeny pro překladač GNU C (podrobnosti o konkrétních verzích jsou uvedeny v úvodní kapitole):

# Soubor Odkaz do repositáře
1 asm_in_c_0.c https://github.com/tisnik/presentations/blob/master/assembler/asm_in_c_arm/asm_in_c_0.c
2 asm_in_c_1.c https://github.com/tisnik/presentations/blob/master/assembler/asm_in_c_arm/asm_in_c_1.c
3 asm_in_c_2.c https://github.com/tisnik/presentations/blob/master/assembler/asm_in_c_arm/asm_in_c_2.c
4 asm_in_c_3.c https://github.com/tisnik/presentations/blob/master/assembler/asm_in_c_arm/asm_in_c_3.c
5 asm_in_c_4.c https://github.com/tisnik/presentations/blob/master/assembler/asm_in_c_arm/asm_in_c_4.c
6 asm_in_c_5.c https://github.com/tisnik/presentations/blob/master/assembler/asm_in_c_arm/asm_in_c_5.c
7 asm_in_c_6.c https://github.com/tisnik/presentations/blob/master/assembler/asm_in_c_arm/asm_in_c_6.c
8 asm_in_c_7.c https://github.com/tisnik/presentations/blob/master/assembler/asm_in_c_arm/asm_in_c_7.c
9 asm_in_c_8.c https://github.com/tisnik/presentations/blob/master/assembler/asm_in_c_arm/asm_in_c_8.c
10 asm_in_c_9.c https://github.com/tisnik/presentations/blob/master/assembler/asm_in_c_arm/asm_in_c_9.c
11 asm_in_c_10.c https://github.com/tisnik/presentations/blob/master/assembler/asm_in_c_arm/asm_in_c_10.c
12 asm_in_c_11.c https://github.com/tisnik/presentations/blob/master/assembler/asm_in_c_arm/asm_in_c_11.c
13 asm_in_c_12.c https://github.com/tisnik/presentations/blob/master/assembler/asm_in_c_arm/asm_in_c_12.c
14 asm_in_c_13.c https://github.com/tisnik/presentations/blob/master/assembler/asm_in_c_arm/asm_in_c_13.c
15 asm_in_c_14.c https://github.com/tisnik/presentations/blob/master/assembler/asm_in_c_arm/asm_in_c_14.c
16 asm_in_c_15.c https://github.com/tisnik/presentations/blob/master/assembler/asm_in_c_arm/asm_in_c_15.c
17 asm_in_c_16.c https://github.com/tisnik/presentations/blob/master/assembler/asm_in_c_arm/asm_in_c_16.c

15. Odkazy na Internetu

 1. ARM GCC Inline Assembler Cookbook
  http://www.ethernut.de/en/documents/arm-inline-asm.html
 2. Extended Asm - Assembler Instructions with C Expression Operands
  https://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc/Extended-Asm.html
 3. ARM inline asm secrets
  http://hardwarebug.org/2010/07/06/arm-inline-asm-secrets/
 4. How to Use Inline Assembly Language in C Code
  https://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc/Using-Assembly-Language-with-C.html#Using-Assembly-Language-with-C
 5. GCC-Inline-Assembly-HOWTO
  http://ibiblio.org/gferg/ldp/GCC-Inline-Assembly-HOWTO.html
 6. A Brief Tutorial on GCC inline asm (x86 biased)
  http://www.osdever.net/tutorials/view/a-brief-tutorial-on-gcc-inline-asm
 7. GCC Inline ASM
  http://locklessinc.com/articles/gcc_asm/
 8. Cortex-A35
  https://www.arm.com/products/processors/cortex-a/cortex-a35-processor.php
 9. Cortex-A53
  https://www.arm.com/products/processors/cortex-a/cortex-a53-processor.php
 10. Cortex-A57
  https://www.arm.com/products/processors/cortex-a/cortex-a57-processor.php
 11. Cortex-A72
  https://www.arm.com/products/processors/cortex-a/cortex-a72-processor.php
 12. Cortex-A73
  https://www.arm.com/products/processors/cortex-a/cortex-a73-processor.php
 13. System cally pro AArch64 na Linuxu
  https://github.com/torvalds/linux/blob/master/include/uapi/asm-generic/unistd.h
 14. Architectures/AArch64 (FedoraProject.org)
  https://fedoraproject.org/wiki/Architectures/AArch64
 15. SIG pro AArch64 (CentOS)
  https://wiki.centos.org/SpecialInterestGroup/AltArch/AArch64
 16. The ARMv8 instruction sets
  http://infocenter.arm.com/help/index.jsp?topic=/com.arm.doc.den0024a/ch05s01.html
 17. A64 Instruction Set
  https://developer.arm.com/products/architecture/instruction-sets/a64-instruction-set
 18. Switching between the instruction sets
  http://infocenter.arm.com/help/index.jsp?topic=/com.arm.doc.den0024a/ch05s01.html
 19. The A64 instruction set
  http://infocenter.arm.com/help/index.jsp?topic=/com.arm.doc.den0024a/ch05s01.html
 20. Introduction to ARMv8 64-bit Architecture
  https://quequero.org/2014/04/introduction-to-arm-architecture/
 21. MCU market turns to 32-bits and ARM
  http://www.eetimes.com/document.asp?doc_id=1280803
 22. Cortex-M0 Processor (ARM Holdings)
  http://www.arm.com/products/processors/cortex-m/cortex-m0.php
 23. Cortex-M0+ Processor (ARM Holdings)
  http://www.arm.com/products/processors/cortex-m/cortex-m0plus.php
 24. ARM Processors in a Mixed Signal World
  http://www.eeweb.com/blog/arm/arm-processors-in-a-mixed-signal-world
 25. ARM Architecture (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wiki/ARM_architecture
 26. ARM Documentation: B, BL, BX, BLX, and BXJ
  http://infocenter.arm.com/help/index.jsp?topic=/com.arm.doc.dui0204j/Cihfddaf.html
 27. Branch and Call Sequences Explained
  https://community.arm.com/groups/processors/blog/2013/09/25/branch-and-call-sequences-explained
 28. Improving ARM Code Density and Performance
  New Thumb Extensions to the ARM Architecture Richard Phelan
 29. Aarch64 Register and Instruction Quick Start
  https://wiki.cdot.senecacollege.ca/wiki/Aarch64_Register_and_Instruction_Quick_Start
 30. Exploring AArch64 assembler – Chapter 1
  http://thinkingeek.com/2016/10/08/exploring-aarch64-assembler-chapter1/
 31. Exploring AArch64 assembler – Chapter 2
  http://thinkingeek.com/2016/10/08/exploring-aarch64-assembler-chapter-2/
 32. The ARM Processor Architecture
  http://www.arm.com/products/processors/technologies/instruction-set-architectures.php
 33. Thumb-2 instruction set
  http://infocenter.arm.com/help/index.jsp?topic=/com.arm.doc.ddi0344c/Beiiegaf.html
 34. Introduction to ARM thumb
  http://www.eetimes.com/discussion/other/4024632/Introduction-to-ARM-thumb
 35. ARM, Thumb, and ThumbEE instruction sets
  http://www.keil.com/support/man/docs/armasm/armasm_CEGBEIJB.htm
 36. An Introduction to ARM Assembly Language
  http://dev.emcelettronica.com/introduction-to-arm-assembly-language
 37. Processors - ARM
  http://www.arm.com/products/processors/index.php
 38. The ARM Instruction Set
  http://simplemachines.it/doc/arm_inst.pdf
 39. ARM Architecture (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wiki/ARM_architecture
 40. C Functions Without Arguments
  https://eklitzke.org/c-functions-without-arguments
 41. GNU Assembler Examples
  http://cs.lmu.edu/~ray/notes/gasexamples/
 42. Simply FPU
  http://www.website.masmforum.com/tutorials/fptute/
 43. Art of Assembly language programming: The 80x87 Floating Point Coprocessors
  https://courses.engr.illinois.edu/ece390/books/artofasm/CH14/CH14-3.html
 44. Art of Assembly language programming: The FPU Instruction Set
  https://courses.engr.illinois.edu/ece390/books/artofasm/CH14/CH14-4.html
 45. INTEL 80387 PROGRAMMER'S REFERENCE MANUAL
  http://www.ragestorm.net/downloads/387intel.txt
 46. x86 Instruction Set Reference: FLD
  http://x86.renejeschke.de/html/file_module_x86_id_100.html
 47. x86 Instruction Set Reference: FLD1/FLDL2T/FLDL2E/FLDPI/FLDLG2/FLDLN2/FLDZ
  http://x86.renejeschke.de/html/file_module_x86_id_101.html
 48. x86 Instruction Set Reference: FLD
  http://x86.renejeschke.de/html/file_module_x86_id_100.html
 49. x86 Instruction Set Reference: FST/FSTP
  http://x86.renejeschke.de/html/file_module_x86_id_117.html
 50. x86 Instruction Set Reference: BTC
  http://x86.renejeschke.de/html/file_module_x86_id_23.html
 51. x86 Instruction Set Reference: BTR
  http://x86.renejeschke.de/html/file_module_x86_id_24.html
 52. x86 Instruction Set Reference: BTS
  http://x86.renejeschke.de/html/file_module_x86_id_25.html
 53. x86 Instruction Set Reference: BSF
  http://x86.renejeschke.de/html/file_module_x86_id_19.html
 54. x86 Instruction Set Reference: BSR
  http://x86.renejeschke.de/html/file_module_x86_id_20.html
 55. x86 Instruction Set Reference: BSWAP
  http://x86.renejeschke.de/html/file_module_x86_id_21.html
 56. x86 Instruction Set Reference: XCHG
  http://x86.renejeschke.de/html/file_module_x86_id_328.html
 57. x86 Instruction Set Reference: SETcc
  http://x86.renejeschke.de/html/file_module_x86_id_288.html
 58. X86 Assembly/Arithmetic
  https://en.wikibooks.org/wiki/X86_Assembly/Arithmetic
 59. Art of Assembly - Arithmetic Instructions
  http://oopweb.com/Assembly/Documents/ArtOfAssembly/Volume/Chapter_6/CH06-2.html
 60. The GNU Assembler Tutorial
  http://tigcc.ticalc.org/doc/gnuasm.html
 61. The GNU Assembler - macros
  http://tigcc.ticalc.org/doc/gnuasm.html#SEC109
 62. ARM subroutines & program stack
  http://www.toves.org/books/armsub/
 63. Generating Mixed Source and Assembly List using GCC
  http://www.systutorials.com/240/generate-a-mixed-source-and-assembly-listing-using-gcc/
 64. Calling subroutines
  http://infocenter.arm.com/help/index.jsp?topic=/com.arm.doc.kui0100a/armasm_cihcfigg.htm
 65. ARM Assembly Language Programming
  http://peter-cockerell.net/aalp/html/frames.html
 66. ASM Flags
  http://www.cavestory.org/guides/csasm/guide/asm_flags.html
 67. Status Register
  https://en.wikipedia.org/wiki/Status_register
 68. Intel x86 JUMP quick reference
  http://unixwiz.net/techtips/x86-jumps.html
 69. Linux assemblers: A comparison of GAS and NASM
  http://www.ibm.com/developerworks/library/l-gas-nasm/index.html
 70. Programovani v assembleru na OS Linux
  http://www.cs.vsb.cz/grygarek/asm/asmlinux.html
 71. Is it worthwhile to learn x86 assembly language today?
  https://www.quora.com/Is-it-worthwhile-to-learn-x86-assembly-language-today?share=1
 72. Why Learn Assembly Language?
  http://www.codeproject.com/Articles/89460/Why-Learn-Assembly-Language
 73. Is Assembly still relevant?
  http://programmers.stackexchange.com/questions/95836/is-assembly-still-relevant
 74. Why Learning Assembly Language Is Still a Good Idea
  http://www.onlamp.com/pub/a/onlamp/2004/05/06/writegreatcode.html
 75. Assembly language today
  http://beust.com/weblog/2004/06/23/assembly-language-today/
 76. Assembler: Význam assembleru dnes
  http://www.builder.cz/rubriky/assembler/vyznam-assembleru-dnes-155960cz
 77. Assembler pod Linuxem
  http://phoenix.inf.upol.cz/linux/prog/asm.html
 78. AT&T Syntax versus Intel Syntax
  https://www.sourceware.org/binutils/docs-2.12/as.info/i386-Syntax.html
 79. Linux Assembly website
  http://asm.sourceforge.net/
 80. Using Assembly Language in Linux
  http://asm.sourceforge.net/articles/linasm.html
 81. vasm
  http://sun.hasenbraten.de/vasm/
 82. vasm – dokumentace
  http://sun.hasenbraten.de/vasm/release/vasm.html
 83. The Yasm Modular Assembler Project
  http://yasm.tortall.net/
 84. 680x0:AsmOne
  http://www.amigacoding.com/index.php/680x0:AsmOne
 85. ASM-One Macro Assembler
  http://en.wikipedia.org/wiki/ASM-One_Macro_Assembler
 86. ASM-One pages
  http://www.theflamearrows.info/documents/asmone.html
 87. Základní informace o ASM-One
  http://www.theflamearrows.info/documents/asminfo.html
 88. Linux Syscall Reference
  http://syscalls.kernelgrok.com/
 89. Programming from the Ground Up Book - Summary
  http://savannah.nongnu.org/projects/pgubook/
 90. IBM System 360/370 Compiler and Historical Documentation
  http://www.edelweb.fr/Simula/
 91. IBM 700/7000 series
  http://en.wikipedia.org/wiki/IBM_700/7000_series
 92. IBM System/360
  http://en.wikipedia.org/wiki/IBM_System/360
 93. IBM System/370
  http://en.wikipedia.org/wiki/IBM_System/370
 94. Mainframe family tree and chronology
  http://www-03.ibm.com/ibm/history/exhibits/mainframe/mainframe_FT1.html
 95. 704 Data Processing System
  http://www-03.ibm.com/ibm/history/exhibits/mainframe/mainframe_PP704.html
 96. 705 Data Processing System
  http://www-03.ibm.com/ibm/history/exhibits/mainframe/mainframe_PP705.html
 97. The IBM 704
  http://www.columbia.edu/acis/history/704.html
 98. IBM Mainframe album
  http://www-03.ibm.com/ibm/history/exhibits/mainframe/mainframe_album.html
 99. Osmibitové muzeum
  http://osmi.tarbik.com/
 100. Tesla PMI-80
  http://osmi.tarbik.com/cssr/pmi80.html
 101. PMI-80
  http://en.wikipedia.org/wiki/PMI-80
 102. PMI-80
  http://www.old-computers.com/museum/computer.asp?st=1&c=1016
 103. The 6502 overflow flag explained mathematically
  http://www.righto.com/2012/12/the-6502-overflow-flag-explained.html
 104. X86 Opcode and Instruction Reference
  http://ref.x86asm.net/coder32.html