Tag

ipython

Integrovaná vývojová prostředí ve Fedoře: vykreslování grafů s využitím knihoven Numpy a matplotlib (dokončení)

V poslední části článku o interaktivním i programovém použití knihoven Numpy a matplotlib si ukážeme způsob tvorby grafů s konturami („vrstevnicemi“), dále pak trojrozměrné grafy funkcí typu z=f(x,y) a na závěr si řekneme, jak se vytváří trojrozměrné grafy s funkcemi typu [x,y,z]=f(t).

Integrovaná vývojová prostředí ve Fedoře: vykreslování grafů s využitím knihoven Numpy a matplotlib (2.část)

Úvodník Na předchozí článek, v němž jsme se seznámili se základními typy grafů dostupných v knihovně Matplotlib, dnes navážeme. Ukážeme si totiž způsob vykreslení sloupcových grafů, oblíbených koláčových grafů, práci s histogramy i některé pokročilejší techniky použité při změnách stylů vykreslování.

Integrovaná vývojová prostředí ve Fedoře: vykreslování grafů s využitím knihoven Numpy a matplotlib

Knihovna Numpy, s níž jsme se seznámili v předchozích článcích, nabízí uživatelům poměrně velké množství modulů a funkcí vhodných pro zpracování numerických dat, včetně poměrně pokročilých operací typu FFT (rychlá Fourierova transformace), řešení soustavy lineárních rovnic apod. Ovšem naplno tuto knihovnu využijeme… Pokračovat ve čtení →

Integrovaná vývojová prostředí ve Fedoře: praktické použití IPython Notebooku a knihovny Numpy (2.část)

Ve druhém článku věnovaném IPython Notebooku a taktéž knihovně Numpy dokončíme popis základního modulu této knihovny. Nejdříve si vysvětlíme několik principů indexování prvků polí a následně se budeme zabývat vybranými operacemi s maticemi, které jsou v knihovně Numpy dostupné. Nezapomeneme ani na… Pokračovat ve čtení →

Integrovaná vývojová prostředí ve Fedoře: praktické použití IPython Notebooku a knihovny Numpy

Na předchozí článek pojednávající o integrovaných vývojových prostředích, v němž jsme se zmiňovali především o IPythonu a taktéž o IPython Notebooku, dnes tematicky navážeme, protože si ukážeme, jakým způsobem je možné využít IPython Notebook společně s knihovnou Numpy. Tyto dva nástroje, pokud… Pokračovat ve čtení →

Integrovaná vývojová prostředí ve Fedoře: IPython a IPython Notebook

Vedle běžných integrovaných vývojových prostředí, mezi něž patří například Eclipse, Netbeans či Visual Studio, se v některých případech můžeme setkat s poněkud odlišným přístupem programátorů k nástrojům používaným pro vývoj. Příkladem může být například systém IPython nabízející jak vylepšenou interaktivní smyčku REPL běžící… Pokračovat ve čtení →

This site is not affiliated with or endorsed by the Fedora Project.
Kontakt: redakce@mojefedora.cz | Pište pro mojefedora.cz
Některé materiály na těchto stránkách pocházejí z webu fedoramagazine.org
Přihlásit se